• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSON
İZOLSON, Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancıotlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

NOT: TATLI MISIR VE CİN MISIRDA KULLANMAYINIZ.

KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

 

KULLANMA DOZU BEKLEME SÜRESİ
Kanyaş (Sorghum halepense)

Darıcan (Echnochloa crus-galli)

Benekli Darıcan Echnochloa colonum)

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Kirpi darı (Setaria viridis)

125 ml/da 30 gün
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken(Chenopodium album)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla                                                                                           kkarıştırıldığında etki artar.(Bromoxynil : 100 ml/da)

*Ayrıca, Ayrık(Cynodon dactylon) ve Topalak(Cyperus sp.) otlarını da baskı altında tutar.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMA ŞEKLİ: Mısır 4-8 yapraklıyken ilaçlama yapılmalıdır. Dar yapraklı yabancı otlar: Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenmenin erken döneminde (2-8 yaprak) *Kaynaş: İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) Geniş yapraklı yabancı otlar: Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemde.
Kulllanma Şekli
Kullanma Şekli: -İlacı önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 lt.’dir.Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı arttırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003-11002)kullanılmalıdır. -İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. -İlaçlamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. -Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır. Münavebede dikkat edilecek hususlar: İZOLSON uygulanan tarlalarda 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi; 10 ay sonra ise istenen kültür bitkisi ekilebilir.
Karışabilirlik Durumu
İLACIN KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLSON, bromoxynil terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir.Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket