• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLACUR 400 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ADI

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

*PHI

DOMATES

 

Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

 

 

 

2,5  l/da

 

90 gün

MUZ Kök ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

 

Spiral nematod

(Helicotylenchus multicinctus)

 

7,5 l/da

 

60 gün

TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

 

7,5 l/da

 

60 gün

TURUNÇGİL FİDANLIKLARINDA Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

 

5 l/da

 

 

TURUNÇGİL FİDANLARI Turunçgil nematodu

(Helicotylenchus semipenetrans)

 

200 ml/100 l su

(Bandırma)

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktardaki ilaç biraz suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Muz Bahçeleri: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içersinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır. İlaçlamalar: 1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede 2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede 3. Meyve salkımının oluştuğu devrelerde yapılmalıdır. Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için,İZOLACUR 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı, diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır. TURUNÇGİL Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye başladığı ilkbaharda yapılmalıdır. TURUNÇGİL Fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan ilaçlı suya, 30 dakika süre ile bandırılır. DOMATES: -Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket