• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLALFA 100 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
*PAMUK Yeşilkurt (Heliothis armigera) 200 ml/ da Larva 14 gün
MISIR Koçan Kurdu (Sesamia spp.)

 

Mısır Kurdu ( Ostrinia nubilalis)

40 ml/da  Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

40 ml/da Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

14 gün
ELMA Elma İç Kurdu(Cydia pomonella)

 

Elma Ağ Kurdu

(Hyponomeuta malinellus)

20 ml/100 lt su Larva

 

15 ml/100 lt su Larva

14 gün
HUBUBAT Süne (Eurygaster integriceps)

 

 

 

Hububat Hortumlu Böceği

(Pachytychus hordei)

15 ml / da

(1-3. ve 4-5. dönem Nimf ve yeni nesil Ergin)

 

15 ml/da

14 gün

 

 

ŞEKER PANCARI Kalkan böceği (Cassida spp)

 

20 ml/da

 

14 gün
ZEYTİN Zeytin sineği (Dacus oleae) 25 ml/100 lt.su 14 gün
FINDIK Fındık kurdu (Curculio nucum) 40 ml/da 14 gün
BAĞ Bağ maymuncuğu

(Otiorrhynchus spp.)

30 ml/100 lt.su 7 gün
DOMATES Yeşilkurt (Heliothis armigera) 50 ml / da 14 gün

 

* Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

Özellikleri
İlaçlamaya başlamadan önce kullanma aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürtülerek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su içinde karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
Kulllanma Şekli
Temas ve mide yolu ile etkili olduğundan ilaçlama yaparken iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına özen gösterilmelidir.
Karışabilirlik Durumu
Monocrotophos ve diğer insektisitlerle karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket