• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLAMİN 500 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma dozu ve dönemi
 

Geniş Yapraklı Tek Yıllık Yabancı Otlar

 
HUBUBAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan damlası (Adonis flamea) Kardeşlenme dönemi başlangıcında 160 ml/da, kardeşlenme dönemi sonunda 200 ml/da dozda kullanılır. Karadeniz bölgesinde geç dönemde 300 ml/da dozda kullanılır. (Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karamuk (Agrostemma githago)
Fare kulağı (Cerastium sp.)
Çan çiçeği (Campanula sp.)
Pelemir (Cephalaria syriaca)
Yabani hindiba (Cichorium sp.)
Hezeran (Consolida anthoroidea)
Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)
Anadolu şahteresi (Fumaricrataegina)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Adi şahtere (Fumaria vailantii)
Yabani dikenli marul (Lactucscariola)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Yabani Mürdümük (Lathyrus spp.)
Taş kesen otu (Buglossoides arvense)
Kokulu sarı taş yoncası

(Melilotus officinalis)

Gelincik (Papaver rhoeas)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Yabani turp  (Raphanus raphanistrum)
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Yemlik (Tragopogon latifolia)
Pıtrak  (Turgenia latifolia)
Arap baklası (Vaccaria pyramidata
Yavşan otu (Veronica spp.)
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)

MISIR

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

200 ml/da dozda  Çıkış sonrası uygulanır.

(Mısır 2-4 yapraklı devrede olmalıdır)

Sirken (Kazayağı)(Chenopdium album)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Yabani turp  (Raphanus raphanistrum)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Karıştırıcı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Fazla beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır .Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 °C’den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:Sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket