• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLAN

KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCIOTLAR:

Bitki adı

Yabancıotlar

Kullanma Dozu

ve Dönemi

PAMUK Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Sirken (Chenopodium album)

Bozot (Heliotropium europeum)

Semizotu (Portulaca oleraceae)

Karapazı (Atriplex sp.)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Demirdikeni (Tribulus terrestris)

Ekimden önce toprağa karıştırılarak dekara 300 ml kullanılır.
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktardaki ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konulur.Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.Daha önce ekime veya dikime hazırlanmış tarlaya, tavsiye edilen şekilde hazırlanan ilaç toprak sathına muntazam şekilde tatbik edilir.İlaçlama bittikten 6-8 saat içinde ilaç diskaro ile toprağın 8-15 cm derinliğine karıştırılmalıdır.İlaçlamalarda alçak basınçlı pulverizatörler kullanılmalı ve dekara 20-40 litre su atılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğer herbisitlerle karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket