• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLAS 100 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

 

Bitki Adı   Hastalık Adı Kullanım  

  Dozu

Son İlaçlama İle Hasat Arası   Süre
Bağ Bağ Küllemesi

(Uncinula necator)

25 ml/100 l su

veya dekara

  21 gün
Gül Külleme

(Sphaerotheca pannosa)

25 ml/100 l su

veya dekara

     –
Domates

(Sera)

Külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

veya dekara

   7 gün
Biber

(Sera)

Külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

veya dekara

    7 gün
Patlıcan

(Sera)

Külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 l su

veya dekara

    7 gün
Hıyar

(Sera)

Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

50 ml/100 l su

veya dekara

    7 gün

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLAS 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLAS 100 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlacın uygulamaya Hazırlanması: İlaçlamadan önce aletin memeleri kontrol edilip, temizlenmeli tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını ayrı bir kapta suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız.
Kulllanma Şekli
İlaçlama Zamanı: Bağ Küllemesi: İlk yapraklar geliştiğinde veya sürgünler 20-30 cm uzunluğa ulaştığında, çiçeklenmeden evvel başlanır. Böylece hastalık etmeninin yüksek seviyeye çıkışı önlenmiş olur. Mevsim boyunca 14 gün aralıklarla 4-5 uygulama tavsiye edilir. Gül Küllemesi: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir. Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar Küllemesi: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir. İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya asma başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLAS 100 EC’nin etkinliği kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı yapılan ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak ilaç ile fiziksel yönden karışma durumu bu ilaca az miktarda İZOLAS 100 EC ilave edilerek kolayca kontrol edilebilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket