• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLBAKIR 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi

(100 lt. suya)

PHI*
(I)Elma

 

Karaleke

(Venturla inaequallis)

800g (Dal sıracası varsa)

400g (Dal sıracası yoksa)

21 gün

 

(I)Armut Karaleke (Venturla pirina)    

 

Armut Memeli Pası

(Gymnosporongium fuscum)      

800g (Dal sıracası varsa)

400g (Dal sıracası yoksa)

400g

 

21 gün

 

21 gün

Kayısı Yaprak Delen

(Clasterosporium carpohilum)

400g (Normal dönem)

800g (Dormant dönem)

21 gün
Şeftali Yaprak Delen (Coryneum beijerinckii)

 

Yaprak Kıvırcıklığı (Taphrina deformans)

800g (1.ilaçlama)

400g (2.ilaçlama)

800g

21 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 800 21 gün
Antep Fıstığı  Karazenk (Septoria pistacina) 500g/100lt su 21 gün
Turunçgiller Uçkurutan(Phoma tracheiphilla) 400g/100lt su 21 gün
Zeytin Halkalı Leke (Cycloconium oleaginum) 400g/100lt su 21 gün
Bağ Mildiyö **(Plasmapora viticola)

Antraknoz ***(Elsinoe ampelina)

300-500g

 

300-500g

21 gün

 

Domates

 

 

 

 

Mildiyö (Phythophthora infestans)****

Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syringae pv.tomato)

Bakteriyel leke hastalığı

(Xanthomonas campestris pv.vesicatoria)

300g

300-400g

 

300-400g

14 gün

 

 

 

 

Patates Patates mildiyösü

(Phytophthora infestans)

300g 14 gün
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindamuthianum)

Adi Yaprak ve hale yanıklığı

(Xanthomonas campestris, P.syringae)

500g

300g

14 gün
Domates,

Patlıcan, Patates

Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 500g 14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv.lachyrmans) 300g 14 gün
Sebze Fideleri Çökerten (Phytium spp.,Rhizoctonia spp.,Alternaria spp.,Sclerotina spp.) 300-500g

(Fidelik ilaçlaması)

14 gün
Yer Fıstığı Yaprak Leke Hastalığı (Mycospharella sp.) 400g 14  gün
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 300g 14 gün
 Hıyar Köşeli Yaprak lekesi

(Phythophthora syrinngae pv.lachrimans)

300g

 

14 gün
Şerbetçi Otu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500g 14 gün
Tütün Tütün fidelerinde çökerten hastalığı (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp.,Fusarium spp., Sclerotinia sp.) 400g 14 gün

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)

**Bağda mildiyöye karşı 1. ilaçlama 300g/100lt su, 2.ilaçlama 500g/100lt su dozunda uygulanır.

***Bağda atraknoza karşı 1. ilaçlama 300g/100lt su. Diğer ilaçlamalarda 500g/100lt su dozda uygulanır.

**** Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların

tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

(I) Elma ve armutta karalekeye karşı dal sıracası varsa 1.ilaçlama 800g/100lt su dozunda uygulanır. Dal sıracası yoksa 1. ilaçlama

400g/100lt su dozunda uygulanır. 2.ilaçlama ise 400g /100lt su dozunda uygulanır.

Özellikleri
KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI: Elma Kara lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yaplır. Armut karalekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakların % 70-80’i dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır. Kayısı yaprak delen:1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır. Şeftalide yaprak delen: İlaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce. Şeftali yaprak kıvırcıklığı: İlaçlama tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır. Erik cep hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yaprakların% 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır. Antep fıstığı karazenk: 1.ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır. Turunçgil uçkurutan: Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400g/100lt su dozunda uygulama yapılır. Zeytin halkalı leke hastalığı: İlaçlamalar; Marmara bölgesinde 1.ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde 1.ilaçlama Kasım ve Aralık ayında, 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Ege bölgesinde 1.ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2.ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır. Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir. Bağ atraknozu: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olduğunda, 2.ilaçlama çiçeklenmeden hemen önce, 3.ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4.ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5.ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır. Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Domates bakteriyel benek ve bakteriyel leke hastalığı: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16C veya en düşük sıcaklığın 10C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ar ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır. Fasulye atraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde, ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir. Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir 2-3 uygulama yapılmalıdır. Domates, Patlıcan, Patates Erken yaprak yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır. Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır, 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır. Sebze fideliklerinde çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır. Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir. Yer fıstığı yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir. Tütün fidelerinde çökerten hastalığı: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kapta az miktarda su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir. Sonra bu bulamaç, daha önce yarısına kadar su konulmuş olan aletin deposuna aktarılır. Bu arada aletin karıştırıcı tertibatı çalıştırılmalıdır. Daha sonra depoya gerekli miktarda su ilave edilerek, karışım püskürtülmeye hazır hale getirilir
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ VE ZAMANI: Elma Kara lekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yaplır. Armut karalekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakların % 70-80’i dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır. Kayısı yaprak delen:1. ilaçlama son baharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır. Şeftalide yaprak delen: İlaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce. Şeftali yaprak kıvırcıklığı: İlaçlama tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır. Erik cep hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yaprakların% 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır. Antep fıstığı karazenk: 1.ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemlerde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır. Turunçgil uçkurutan: Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400g/100lt su dozunda uygulama yapılır. Zeytin halkalı leke hastalığı: İlaçlamalar; Marmara bölgesinde 1.ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz bölgesinde 1.ilaçlama Kasım ve Aralık ayında, 2. ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Ege bölgesinde 1.ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2.ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır. Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir. Bağ atraknozu: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olduğunda, 2.ilaçlama çiçeklenmeden hemen önce, 3.ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4.ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5.ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır. Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Domates bakteriyel benek ve bakteriyel leke hastalığı: Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16C veya en düşük sıcaklığın 10C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ar ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır. Fasulye atraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde, ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir. Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı: Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğünde koruyucu olarak haftada bir 2-3 uygulama yapılmalıdır. Domates, Patlıcan, Patates Erken yaprak yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır. Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır, 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır. Sebze fideliklerinde çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır. Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir. Yer fıstığı yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir. Tütün fidelerinde çökerten hastalığı: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Phosmet, Dodine, Dinocap, Carbamat terkipli ilaçlar ile karıştırılması sakıncalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket