• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLBAN 4

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:   

Bitki adı Zaralı Adı Kullanma dozu ve dönemi *PHI
MEYVE AĞAÇLARI Yaprak Bitleri (Aphididae)

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea)

Elmada Yaprak Bükeni (Archips sp)

San Jose Kabuklu Biti

(Qadraspidiotus pemi ciosus)

 

Dut Kabuklu Biti (Diaspis pentogana)

 

 

Armut Kırmızı Kabuklu Biti (Epidiaspis leperii)

Kahverengi Koşnil (Partnolecanium comi)

İki kabarcıklı Koşnil

(Palaeolecanisum bituberculatum)

Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)

Armut Kaplanı (Stephanitis pyri)

Şeftali Virgül K.Biti (Nilotaspis halli)

 

Elma Gövde Kurdu (Synanthedon myopaeformis)

Sarı Ağaç Kurdu (Zeuzera pyrina)

150ml/100lt su Nimf,Ergin

100ml/100lt su Larva

100ml/100lt su Larva

150ml/100lt su Nimf

(Yaz Mücadelesi)

 

100ml/100lt su Larva

(Yaz Mücadelesinde)

 

100ml/100lt su Larva

150ml/100lt su Larva

150ml/100 lt su Larva

 

150ml/100lt su Larva

150ml/100lt su Nimf,Ergin

150ml/100lt su Larva

Yaz Mücadelesi

125ml/100lt su Ergin,Larva

200ml/100lt su Larva

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

 

 

14 gün

 

 

14 gün

14 gün

14 gün

 

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

ZEYTİN Zeytin Kabuklu Biti (Parlatoria oleae)

Zeytin Güvesi (Prays oleae)

100ml/100lt su Larva

150ml/100lt su Larva

14 gün

14 gün

BAĞ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 100ml/100lt su Larva 7 gün
SEBZE Pamuk yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis)

Yeşil kurt (Heliothis armigera)

Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)

Beyaz Sinek (Bemicia tabaci)

Soğan Psillası (Bacteriocera tremblayi)

Lahana Göbek Kurdu (Hellula undalis)

180ml/da Larva,Ergin

180ml/da Larva,Ergin

180ml/da Larva Ergin

200ml/da Larva

150ml/da Larva

200ml/da Larva

7 gün

7 gün

7 gün

7 gün

7 gün

7 gün

MISIR

 

 

 

Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagriodes)

 

Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis)

 

180ml/da Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

180ml/da Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

7 gün

 

7 gün

 

 

HUBUBAT

Ekin Güvesi (Syringopais temperatella)

Ekin Kambur Böceği (Zabrus melancholicus)

 

Hububat Hortumlu Böceği(Pachytichius hordei)

100ml/da Erken devre

200ml/da Larva

(Yüzey İlaçlamasında)

250ml/da Ergin

7 gün

7 gün

 

7 gün

PAMUK Pamuk yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis)

Pamuk Yaprak Biti (A. Gossypii)

180ml/da Larva

200ml/da (Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır)

7 gün
MERCİMEKNOHUT Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 150ml/da Larva    7 gün
AYÇİÇEĞİ Yeşil Kurt(Heliothis armigera) 200ml/100lt su Larva 7 gün
ŞEKER PANCARI

 

 

Toprakaltı zararlılarına karşı ekim öncesi, tırmık altına

 

Yay kuyruklular (Collembola spp.)

Kırkayaklar (Blanulus spp.)

Tel Kurdu (Agriotes sp.)

Pancar Piresi (Chaetocnema tibialis)

Yaprak Kurdu (Spodoptera exigua)

Gamalı Kelebek (Plusia gama)

Bozkurt (Agrotis sp.)

Kleonus (Cleonus spp.)

Lixus (Lixus spp.)

 

 

150ml/da

150ml/da Nimf, Ergin

150ml/da Larva,Ergin

150ml/da Ergin

200ml/da Larva

200ml/da Larva

200ml/da Larva

150ml/da

150ml/da

 

7 gün

*Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gerekli süre (gün)

Özellikleri
KALİBRASYON: Dekara kullanılacak su miktarının belirlenmesi için kalibrasyon yapılır. Bunun için ilaçsız su dolu bir depo ile ilaçlama yapar gibi ilaçlanacak alan dolaşılır. Dekara harcanacak su miktarı bulunur, daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitkinin her tarafı iyice ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havada yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
Cypermethrin, Dimethoate, Primicarb ve Thiram aktif maddeli ilaçlarla karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket