• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLBENOMYL 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
ARMUT Kara leke

(Venturia pyrina)

60 g/100 lt su 14 gün
ELMA Kara leke

(Venturia inaequalis)

Külleme

(Podosphaera leucotricha)

60 g/100 lt su

 

60 g/100 lt su

14 gün

 

14 gün

ÇELTİK Çeltik yanıklık hastalığı

(Pyricularia oryzae)

 

Dekara 60 g

 

21 gün

KAYISI

 

Monilya

(Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su 14 gün
ŞEFTALİ Monilya

(Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su 14 gün
KİRAZ Çiçek Monilyası

(Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su 14 gün
LAHANA Beyaz  çürüklük

(Sclerotinia sclerotiorum)

60 g/100 lt su 0
LİMON Uç kurutan

(Phoma tracheiphila)

60 g/100 lt su

(yaprak)

0
TURUNÇGİL Depo çürüklüğü

(Penicillium sp.)

60 g/100 lt su

(Hasattan 10 gün önce)

150 g/100 lt su

(Hasattan sonra)

0
*KAVUN Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

40 g/100 lt su 0
*KARPUZ Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

40 g/100 lt su 0
*HIYAR Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

40 g/100 lt su 0
ŞEFTALİ Külleme

(Sphaerotheca pannosa)

60 g/100 lt su

 

14 gün
MERCİMEK Kök boğazı çürüklüğü

(Ascochyta pinodella)

300 g/100 kg tohuma

Tohum ilaçlaması olarak

0
ŞEKER PANCARI Yaprak lekesi

(Cercospora beticola)

40 g/dekar 0

(*) Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edilmemelidir.

Özellikleri
İLACIN ÖZELLİKLERİ: İZOLBENOMYL bu etiketteki tavsiyelere göre kullanılmalıdır. Aynı sezonda 1 ilaçlamaya ihtiyaç gösteren hastalıklar dışında birden fazla ilaçlama yapılan hastalıklara karşı resistanslığın meydana gelmesini geciktirmek veya mani olabilmek için aynı ilaçlama sezonunda sadece İZOLBENOMYL 50 WP kullanmayınız. İZOLBENOMYL 50 WP tavsiye dozunda benzimidazollerden aynı etki mekanizmasına sahip fungisitlerle karıştırın veya ikinci bir seçim olarak İZOLBENOMYL 50 WP’i bu tip fungisitlerle dönüşümlü kullanın. Şayet benzimidazollere karşı herhangi bir resistanlık meydana gelmişse İZOLBENOMYL 50 WP kullanmayın.Bitkilerin iyice ıslanması için yeter miktarda su kullanmalı ve kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. İlaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurunuz. Ayrı bir kapta yeterli miktarda ilacı eritiniz ve aletin karıştırma tertibatını çalıştırarak ilacı ilave ediniz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı mutlaka aynı gün kullanınız.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANMA ZAMANI ARMUT KARALEKESİ 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 4. ve diğer ilaçlamalar 15 gün arayla yapılır. ELMA KARALEKESİ 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde, çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 4.ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılır.ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞI Hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama , 10 gün ara ile ikinci, gerekirse üçüncü ilaçlama uygulanır. KAYISI,ŞEFTALİ VE KİRAZDA MONİLYA HASTALIĞI 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte) 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) TURUNÇGİLLERDE DEPO ÇÜRÜKLÜĞÜ İlaçlama hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır.Hasattan 10 gün önce ilaçlama yapılırsa hasattan sonra tekrar ilaçlamaya gerek yoktur. KAVUNDA KÜLLEME, KARPUZDA KÜLLEME, HIYARDA KÜLLEME VE KABAKTA KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.15 gün ara ile hastalığın seyrine göre 2-5 ilaçlama yapılır. LİMONDA UÇ KURUTAN Yeşil aksam ilaçlaması Ekim, Aralık ve Mart ayları olmak üzere üç kez yapılır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kükürt, bordo bulamacı, bakır sülfat gibi alkali fungisitlerle karıştırılmamalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket