• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLBENZURON SC 48

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:“%100”

Bitki Adı          Zararlı Adı       Kullanma  Dozu    Son  İlaçlama
                                                                                                ile  

                                                                                            Hasat             

                                                                                       Arasındaki  

                                                                                              Süre

Armut      Armut yaprak  piresi         25ml+50 ml              14 gün

(Cacopsylla pyri)          Hektovet/100 lt su

Elma         Elma iç kurdu                20 ml/ 100 lt su        14 gün

                 (Cydia pomonella)

Elma ağ kurdu                20 ml/ 100 lt su

                 (Yponomeuta malinellus)

                 Armut yaprak galeri güvesi 20 ml/100 lt su

(Leucoptera scitella)

               Pamuk Pamuk yaprak kurdu 30 ml/100 lt su        14 gün

(Spodoptera littoralis)

*Elma iç kurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca galeri güvesine karşı ilaçlamaya gerek yoktur.

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Elma iç kurdu mücadelesinde ilaçlamaya başlamak için her dölde cinsel çekici tuzaklardaki kontrol ve sayımlar dikkate alınır. Kelebek uçuşları, zararlının biyolojisi, ağaçların fenolojik durumu ve yayımcı kuruluşlardan alınan bilgilerin ışığı altında ilaçlamalara geçilir Elma ağ kurdu mücadelesinde elma ağ kurdu larvaları yaprak epidermisini terk edip, ilk ağlarını örmeye başladıkları zaman tek ilaçlama yapılır. Armut yaprak galeri güvesi mücadelesinde fare kulağı dönemi ve çiçek taç yapraklarının çoğunluğunun döküldüğü dönemde başlanır. 2. ve 3. ilaçlamaya populasyon yoğunluğuna göre devam edilir. Armut psilidi için: Nisan ayı başından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp 2 ve 3 yaşlı nimfler görülmeye başladığı zaman yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir. Pamuk yaprak kurdu: Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (Ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçlama larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Genel olarak aynı formülasyon şeklinde diğer tarım ilaçlarıyla birlikte kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket