• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLBİGAN 12 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

 

* PHI
ELMA Karaleke(Venturia ineaqualis)

Külleme

(Podosphoera leucotricha)

30 ml /100 lt su

30 ml /100 lt su

21
ARMUT Karaleke(Venturia pirina) 30 ml /100 lt su 30
BAĞ Külleme (Uncinula necator) 15 ml /100 lt su 30
KABAKGİLLER Külleme (Erysiphe cichoracearum) 10 ml /100 lt su 2

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile ayrı bir kapta bulamaç haline getirilerek yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna karıştırılarak aktarılır.Pulverizatörün deposu doluncaya kadar su ilave edilir. İZOLBİGAN 12 EC, emulsiyon bir ilaç olduğundan her türlü aletle kullanılabilir.Uygulamalar 10-14 gün ara ile yapılır.İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: ELMA-ARMUT : 1. İlaçlama çiçek gözleri uyandığı zaman, 2. İlaçlama çiçek tomurcuğu devresinde, 3. İlaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i döküldüğünde, 4. İlaçlama armutta meyveler fındık büyüklüğüne geldiğinde ve elmada ekolojik şartlara göre yapılır. BAĞ: 1. İlaçlama sürgünler 20-30 cm olunca, 2. İlaçlama çiçek ve taç yaprakları döküldüğünde ve koruklar saçma tanesi boyunda iken, Diğer ilaçlamalar iklim koşullarına göre yapılır. KABAKGİLLER: Hastalık görüldükten sonra, 10-14 günlük aralıklarla hastalığın şiddetine göre 2-5 ilaçlama yapılır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Kuvvetli alkali ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir.Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce bir ön karışım yapılır.Herhangi bir fiziksel problem görülmezse karışım yapılır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket