• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCAP 10 G

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

 

Bitki Adı                Zararlı Adı Kullanma dozu ve dönemi
Sebze
Kök ur nematodları
(Meloidogyne spp.)
10 kg/ da
Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce
                                     

Bağ

 

Manas
(Polyphylla fullo)

30 kg/da 7.5 gr/ omca
Dikim sırasında veya kurulu bağlarda ilkbaharda zarar başlamadan önce
Özellikleri
Kontakt ve mide zehiri etkili bir nemotisit-insektisittir. Toprağa uygulandığında nematodları ve böcekleri öldürür.Sebzelerde iyi bir toprak işlemesinden sonra,verilen dozda,fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce granül aplikatörü, gübre makinesi ya da lastik eldiven giyilerek el ile homojen veya yeterince su verilerek ilacın 15-20 cm derine karışması sağlanmalıdır. Bağda:Yeni bağ kurarken fidan çukuruna doldurulacak toprak veya harca İZOLCAP 10 G verilen dozda karıştırılmalıdır
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
SEBZELERDE: İyi bir toprak işlemesinden sonra tavsiye edilen dozda ilaç, fidelerin tarlaya dikiminden hemen sonra veya 1-2 gün önce granül aplikatörü, gübre makinesi ya da lastik eldiven giyerek el ile homojen bir şekilde serpilmelidir. İlaçlamayı takiben toprak işlemesiyle veya yeterince su verilerek ilacın 15-20 cm derine karışması sağlanmalıdır. İlaç 5-6 saat içerinde toprağa bağlandığından uygulama ve toprağa karıştırma aynı gün içerisinde yapılmalıdır. İZOLCAP 10 G, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılarını da kontrol ettiğinden ayrıca bir mücadeleye gerek kalmaz BAĞDA: Yeni bağ kurarken fidan çukuruna doldurulacak toprak veya harca İZOLCAP 10 G tavsiye edilen dozda karıştırılmalıdır. Kurulu bağlarda omca çevresine homojen olarak serpilmeli, çapalanmalı ve beklemeden larvaların faaliyet gösterdikleri derinliğe kadar ıslatma sağlayacak şekilde su verilmelidir.
Karışabilirlik Durumu
Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olamaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket