• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCAP 20 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

 

Bitki Adı                Zararlı Adı Kullanma dozu ve dönemi
 

SEBZE

 

Kök-ur nematodları

(Meloidogyne spp.)

 

 

 

5 l/da

Fidelerin şaşırtılacağı gün veya 1-2 gün önce

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir temiz kapta bir miktar su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır. Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek kalan su depoya ilave edilir.
Kulllanma Şekli
İZOLCAP 20 EC, uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine inmesi sağlanır. İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır. İZOLCAP 20 EC’in deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır. İZOLCAP 20 EC’in etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılığına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.
Karışabilirlik Durumu
Toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olamaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket