• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCAPTAN 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Hastalık adı

Kullanma dozu

(100 lt su)

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
MEYVELER
ARMUT

 

Karaleke

(Venturia pirina)    

150 g

 

3 gün

 

ELMA

 

Kara Leke

(Venturia inaequalis)    

150 g

 

3 gün

 

ERİK

 

Cep hastalığı

(Taphrina pruni)

300 g

 

3 gün

 

SERT ÇEKİRDEKLİLER Monilya(Sclerotinia laxa) 300 g 3 gün
ŞEFTALİ, KAYISI

 

Yaprak Delen

(Wilsonomyces carpophylus )

300 g

 

3 gün

 

TURUNÇGİLLER

 

Kahverengi Çürüklük

(Phytophthora citrophthora)

300 g

(meyve enfeksiyonları)

3 gün

 

YENİ DÜNYA Karaleke (Venturia inaequalis var.aribotryae) 300 g 3 gün

 

BAĞ

 

Mildiyö (Plasmapora viticola)

*Ölü kol (Phomopsis viticola)

          300 g

250 g

 

3 gün

SEBZELER
SEBZE FİDELERİ

**Fidelik ilaçlaması

 

Sebze fidelerinde çökerten (Pythium spp.,Rhizoctonia spp.)Fusarium spp.,Alternarla spp.,Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.) 200-250 g

 

 

       7 gün

 

 

 

DOMATES

 

Mildiyö (Phytophthora infestans)

Yaprak Küfü (Cladosporium fulvum)

300 g

250 g

 

7 gün

MARUL

SOĞAN

Mildiyö (Bremia lactucae)

Mildiyö (Peronospora destructor)

300 g

300 g

 

7 gün

ENDÜSTRİ VE

SÜS BİTKİLERİ

KARANFİL Pas (Uromyces dianthi) 250 g 7 gün
PATATES Mildiyö (Phytophthora infestans) 350 g 7 gün
TÜTÜN Fidelerde Çökerten

(Pythium spp.,Fusaium spp.,Alternaria spp., Scleratinia spp.)

200 g

 

* Yaz uygulamasında kullanılır.

** Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLCAPTAN 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLCAPTAN 50 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktarda su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırıcı tertibatı çalıştırılarak, kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır. Armutta Karaleke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ilaçlama ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır. Elma Karalekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılmalıdır. Erik Cep Hastalığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakların % 80 döküldüğü dönemlerde yapılır. Sert çekirdeklilerde Monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında(% 5-10 çiçekta), 2. ilaçlama tam çiçeklenmede(%90-100 çiçekte). Şeftali, Kayısı Yaprak Delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır. Yeni Dünya Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra, 4. ve diğer ilaçlamalar 3. ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün ara ile yapılır. Bağda Ölükol: 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm., 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm., 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm. olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir.Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir. Sebzelerde Kök Çürüklüğü (Çökerten): Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır. Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir. Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Sebzelerde Kurşini Küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır. Karanfil Pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır. Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 C veya en düşük sıcaklığın 10C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLCAPTAN 50 WP, Lambda cyholathrin, fenpyroximate gibi insektisit akarisit ve Gibberellic acid ile karıştırılarak kullanılabilir. Yağlar ve yüksek alkali ürünler(bordo bulamacı gibi) hariç diğer ilaçlarla karışır. Yağlı ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket