• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCARB 550 SC

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki adı Hastalık adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son İlaçlama ile Hasat arasındaki Süre
 

Elma

 

Karaleke

(Venturia inaequalis)

 

240 ml/100 lt. su

 

14 gün

 

Kabakgiller

Salatalık (Hıyar)

 

Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

 

200 ml/da

 

 

14 gün

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLAMA ŞEKLİ: Uygulamadan önce ilaçlı mahlulun hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını mutlaka birkaç defa başaşağı çevirdikten sonra, kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Elmada karalekeye karşı ; 1. ilaçlama çiçekgözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde(Çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik kaşulların hastalığın ilerlemesine uygun olduğu koşullara göre 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır. Hıyar mildiyösü: İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 8-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: IZOLCARB 550 SC, yaygın olarak kullanılan birçok insektisit ve fungisit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak, karıştırılacak ilaç etiketi üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Az miktarlarla bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket