• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCONİL 500 SC
Bitki adı Hastalık adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat  

arasındaki süre

 

Elma

 

Karaleke(Venturia inaequalis)

 

200 ml/100 l.. su

 

 

3 gün

 

Kabakgiller

 

 

Mildiyö(Pseudoperonospora cubensis)

 

250 ml/100 l.. su

 

 

3 gün

 

Şekerpancarı

 

 

Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)

 

300 ml/da

 

 

 

3 gün

Domates Mildiyö(Phytorphthora infestans) 175 ml/100 l. su

 

 

3 gün
Kayısı Yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus) 200 ml/100 l. su 56 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Uygulamadan önce ilaçlı mahlulün hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını mutlaka birkaç defa başaşağı çevirdikten sonra, kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Elmada karalekeye karşı ; 1. ilaçlama çiçekgözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde(Çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik kaşulların hastalığın ilerlemesine uygun olduğu koşullara göre 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır. Hıyar mildiyösü: İlk ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 8-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. Şekerpancarında yaprak leke hastalığı: İlaçlamalara yakın tarlalardaki pancarların %5 ‘inin yapraklarında en az 10’ar leke görüldüğünde başlanır. Domateste Mildiyö: İlaçlamalara çevrede ilk hsatalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır ve 10-12 gün aralıklarla devam edilir. Kayısı yaprak delen: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu devresinde, 3.ilaçlama, meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası(kılıf) meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İzolconil 500 SC, yaygın olarak kullanılan WP formülasyonunda birçok insektisit ve fungisit ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak, karıştırılacak ilaç etiketi üzerindeki tavsiye ve dozlara dikkat edilmelidir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Az miktarlarla bir ön karışım hazırlayarak karışımın uygunluğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir. Hazırlanan ön karışımda ayrışma veya çökelme varsa bu karışım kullanılmamalı, ilaçlar ayrı ayrı uygulanmalıdır. Karışımlar bekletilmeden uygulanmalıdır. Surfektanlar ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket