• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCOR 70 WP

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

Bitki Adı

 

Yabancıot Adı

 

Kullanma Dozu Ve Dönemi
PATATES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardal (Sinapis arvensis)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Kaz ayağı (sirken) (Chenopodium album)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

Demir dikeni(Tribulus terrestris)

Yeşil horoz ibiği (Amaranthus viridis)

Semiz otu(Portulaca oleracea)

Yer fesleğeni(Mercurialis annua)

Yavşan otu(Veronica spp.)

Şeytan elması(Datura stramonium)

50-75 g/ da

 

 

 

 

DOMATES Çatal otu(Digitaria sanguinalis)

Semiz otu(Portulaca oleracea)

Kaz ayağı (sirken)(Chenopodium album)

Demir dikeni(Tribulus terrestris)

Darıcan(Echinochloa crus-galli)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis)

Kuş otu(Stellaria media)

Yabani turp(Raphanus raphanistrum)

Ballıbaba(Lamium purpureum)

Şahtare(Fumaria spp.)

Çoban değneği(Polygonum bistorta)

Kirpi darı (Setaria spp.)

Yabani hardal(Sinapis arvensis)

Köpek üzümü(Solanum nigrum)

Isırgan(Urtica urens)

50-75 g/da

 

SOYA Semiz otu(Portulaca oleracea)

Hanım döşeği (Euphorbia prostrata)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Yabani bayır turbu (Raphanus raphanistrum)

50 g/da

(Ekimden hemen sonra)

 

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre tüm ürünlerde 42 gündür.
Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLCOR 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLCOR 70 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Tatbikat süresince sürekli karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikat için gereklidir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ: Patates: Çıkış Öncesi olarak; Patates dikiminden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır, başka bir işlem yapılmaz. Çıkış Sonrası olarak; Patatesler 15-10 cm boyda iken 50-75 g/da dozda uygulanır. Domates : Fide ile domates yetiştiriciliğinde; Şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancıotların çoğu toprak yüzeyine çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır. Doğrudan tohumla domates yetştiriciliğinde; a) Çıkış öncesi: Domates fideleri toprak yüzeyine çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır. b) Çıkış sonrası: Domates fidelerinin 6-7 yapraklı olduğu dönemde 40-70 g/da dozda uygulanır. Soya: Ekimden hemen sonra uygulanır, başka bir işlem yapılmaz.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Yüksek derecede asit ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket