• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCOR 75 DF

KULLANIM DOZU

 

Bitki Adı

 

Yabancıot Adı

Kullanma Dozu
DOMATES Darıcan(Echinochloa crus-galli)

Kırmızı köklü horoz ibiği

(Amaranthus retroflexus)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Şeytan elması(Datura stramonium)

Sirken(Chenopodium album)

45 gram/dekar

 

 

Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste  ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancıot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancıotlara karşı yeterli etki sağlanamaz.Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancıotların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

Özellikleri
GENEL BİLGİLER: İzolcor 75 DF tohumdan veya şaşırtılarak yetiştirilen domates tarlalarında geniş yapraklı ve bazı tek yıllık dar yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir. Kullanılması: İzolcor 75 DF en iyi netice için yabancıotların çıkışından sonra,erken büyüme dönemlerinde(2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. -Domates bitkileri 5-6 yaprak dönemine ulaşmadan önce veya şaşırtılarak yetiştirilen domateslerde bitkiler şaşırtma şokunu atlatmadan ve yeni büyüme başlamadan İzolcor 75 Df uygulamayınız. -İlaçlamadan önceki en az 3 gün boyunca havanın güneşli(bulutsuz) geçmesi gerekmektedir, aksi taktirde domates bitkilerinde etkilenme görülebilir. -Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden İzolcor 75 DF’yi anormal hava şartları,kuraklık nedeni ile baskıya ve zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.Tatbikat süresince sürekli karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikat için gereklidir. ÜRÜN MÜNAVEBESİ: İzolcor 75 DF’nin toprakta kalıcılığı kısadır.Tavsiyelere uygun kullanıldığında domatesten sonra normal ekim münavebesine giren her türlü kültür bitkisi ekilebilir.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Rimsulfuron terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılmak suretiyle karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket