• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCUR 25 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

 

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaçlama ile hasat arası süre
DOMATES Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

50 g/100 lt su 7 gün
ELMA Külleme

(Podosphaera leucotricha)

Karaleke

(Venturia inaequalis)

25g/100 lt su

 

25g/100 lt su

14 gün

 

14 gün

ARMUT Karaleke

(Venturia pirina)

25 g/100 lt su 14 gün
KAYISI Monilya

(Sclerotinia laxa)

60 g/100 lt su 14 gün
HUBUBAT Sarı pas

(Puccinia striiformis)

Septoria yaprak lekesi

(Septoria tritici)

75 g/da

 

75 g/da

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLPRİN 35 DS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1,4 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLPRİN 35 DS’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A1,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna boşaltılır. Deponun geri kalan kısmı aletin karıştırıcısı çalıştırılarak gerekli miktar su ile doldurulur.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANILMASI: Domatesde erken yaprak yanıklığı’na karşı; ilk hastalık belirtileri görüldüğünde 10–14 gün aralıklarla bitki üzerine kaplama olarak püskürtülür. Elmada Külleme’ye karşı; 1. ilaçlama pembe tomurcuk döneminde, 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %60–70`i döküldüğünde, 3. ve diğer ilaçlamalar 10 gün ara ile yapılmalıdır. Elmada Kara leke’ye karşı; 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama çiçek rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80`i dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ise hava durumuna ve ilacın etki süresine göre uygulanır. Armut da Karaleke’ye karşı; 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama çiçek rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80`i dökülünce hava durumuna bağlı olarak 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. Kayısı da monilya’ya karşı; 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5–10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90–100 çiçekte) Hububatda Sarı pas’a karşı; çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır. Şartlar hastalık için uygun giderse 10–14 gün arayla ikinci bir ilaçlama daha yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: WP formülasyonlarla karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket