• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLCUR 250 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

ve dönemi

* PHI
BUĞDAY Külleme

(Erysiphe graminis)

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da

 

75 ml/da

 

BAĞ Külleme

(Uncinula necator)

40 ml/100 lt su 21 gün
TURUNÇGİL Alternaria yanıklığı

(Alternaria citri)

100 ml/100 lt su 21 gün
DOMATES Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

50 ml/100 lt su 7 gün

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile ayrı bir kapta bulamaç haline getirilerek yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna aktarılır.Daha sonra tank suyla tamamlanır ve bekletilmeden ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: Buğday: Gerekli miktar ilaç ilaçlama aleti deposunda gerekli miktar su ile karıştırılarak, ilk hastalık belirtileri görüldüğünde, kaplama olarak uygulanmalıdır. Bağ: Birinci ilaçlama : Çiçekten önce sürgünler 20 – 30 cm boya erişince İkinci ilaçlama : Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında Üçüncü ilaçlama : İkinci ilaçlamadan 14 gün sonra yapılır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ilaçlamalara devam edilir. Turunçgil: İlaçlamalara sürgün gelişimi ve ıklim özellikleri dikkate alınarak sürgünlerin gelişme başlangıcında veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Domates: Koruyucu olarak veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10 – 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz. Kükürtlü ilaçlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket