• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDABRON

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

PHI*

PAMUK ** Pamuk yaprak kurdu

(Prodenya)

(Spodoptera littoralis)

 

75 ml/da

(larva)

 

14 gün

SEBZE Pamuk yaprak kurdu

(Prodenya)

(Spodoptera littoralis)

 

75 ml/da

 

7 gün

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

** Akdeniz Bölgesinde kullanılır.

Özellikleri
Dekara doz için kalibrasyon yapılır.İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur.İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır.Önerilen dozda ilaç su ile karıştırılıp ilaçlama yapılır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
İZOLDABRON böcek gelişme düzenleyicisi olup, esas etkisi mide yoluyladır.Kitin sentezini önleyerek etkisini gösterir.İlacı alan larvanın önce beslenme düzeni bozulur ve larva kitin sentezleyemediği için dönem değiştirirken ölür. En uygun kullanma zamanı yumurta paketlerinin açılmaya başladığı zamandır.Bu dönem kaçırılmış ise küçük larvaların çoğunlukta olduğu zamandır.
Karışabilirlik Durumu
Kuvvetli alkali ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket