• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDATE 240 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu

ve dönemi

PHI*
Hıyar Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

3 lt/da **
Hıyar Yaprak galeri sineği

(Liriomyza trifolii,

Liriomyza huidobrensisi,

Liriomyza bryoniae)

2,5 lt/da 3 gün
Domates Sera beyazsineği

(Trialeuroides vaporariorum)

2,5 lt/da 3 gün
Domates Kök ur nematodu

(Meloidogyne spp.)

3 lt/da ***
Baş soğan Soğan sak nematodu

(Ditylenchus dipsaci)

3 lt/da ****
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Hıyarlarda: **İZOLDATE 240 SL nematodlara karşı hıyar dikimden hemen önce seralarda damla sulama ile 3 lt/da dozunda uygulanmalıdır. Yaprak galeri sineği`ne karşı ise dozu damla sulama ile 2,5 lt/da olup, yaprak başına 1 – 3 yaprak galeri sineği larvası görüldüğünde İZOLDATE 240 SL ile ilaçlama yapılmalıdır. Domateslerde: ***İZOLDATE 240 SL nematodlara karşı domates dikimiyle beraber damla sulama ile 3 lt/da dozunda kullanılmalıdır. Sera beyazsineğine karşı ise dozu Damal sulama ile 2,5 lt/da olup, yaprak başına 1 – 3 beyazsinek larvası görüldüğünde İZOLDATE 240 SL ile ilaçlama yapılmalıdır. Baş soğanlarda: ****İZOLDATE 240 SL soğan dikiminden hemen önce 3 lt/da dozunda kullanılmalıdır. - ilaç ekim öncesi uygulandığında uygulamadan sonra tırmıkla bir karıştırma yapılmalı, ekimden sonra ise sulama yapılarak ilacın 5 – 10 cm derine inmesi sağlanmalıdır. - İZOLDATE 240 SL sistemik bir ilaç olup bitlilerin kökleri ve yeşil aksamları ile alınarak bitkinin her tarafına yayılır. - İlacı hazırlarken gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su içinde karıştırılmalıdır. İlaç damla sulama sistemi ile birlikte verilirken önce sulama sistemi bir süre çalıştırılmalı daha sonra damla sulama sisteminin deposuna önceden hazırlanan ilaçlı su eklenmeli ve tüm sistemde ilaçlı su bittikten sonra bir süre daha sistemden ilaçsız temiz suyun akması için beklenmelidir. İlacın homojen bir şekilde dağıtılabilmesi için damla sulama sisteminde hattaki ilk ve son damlatıcılar arasında debi yönünden %10`dan fazla sapma olmamalıdır. İlacın damla sulama sistemiyle verildiği süre boyunca sistemin basıncında değişiklik olmamasına dikkat edilmelidir. - İlaç atomizör veya sırt pompası ile uygulanmaz. - Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip nematisitler/insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip nematisit/insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklık kazanmasının geciktirir veya engeller.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket