• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDAX 60 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR:

 

BİTKİ

 

YABANCI OT ADI

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

 

 

ÇELTİK

Kız otu

(Cypenus difformis)

Kurbağa kaşığı

(Alisma plantago)

Sandalya sazı

(Scirpus spp.)

 

 

 

6 gr /da

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç birkaç litre su içinde çözündükten sonra karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu tanka ilave edilir.karıştıma, ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatı için gerekilidir. Hazırlanmış İzoldax 60 WP karışımlarını 24 saatten fazla bekletmeyiniz.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: En iyi netice için izoldax’ın yabancı otların erken büyüme dönemlerinde( 2-4 yada 5-10 cm boyda) kullanılması gerekir. İzoldax 60 WP doğrudan doğruya su ile dolu 5-10 cm derinliğinde tavalara tatbik edilir. En iyi ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalaradaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasında su geçişi engellenmelidir. Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden İzoldax 60 WP’ı anormal hava şartları, kuraklık nedeni ile baskıya ve zararlılar tarafaından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İzoldax ‘ın normal kullanım dozunda Darıcan (Echinocloa crus-galli) ‘a etkisi düşüktür. Bu yabancı otun problem olduğu tarlalarda diğer otlarla birlikte darıcana yeterli etkiyi sağlayabilmek için Molinate terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılabilir. Molinate terkipli ilaçlarla ruhsatlı dozuyla yapılan tank karışımı çalışmaları geniş yapraklı yabancı otlara ve darıcana çok iyi sonuç vermiştir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket