• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDAZİM 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
ELMA , ARMUT Karaleke

(Venturla spp)

 

30gr/100ltsu 14

 

 

KAYISI, ŞEFTALİ, KİRAZ, VİŞNE Monilya (Scelerotiana laxa) 

 

75gr/100ltsu 14
YENİDÜNYA Karaleke

(V. inaequalis var. eriobotnyae)

60g/100lt su

 

14
KABAKGİLLER Külleme (Erysıphe cichoracearum) *50g /100lt su 14
TURUNÇGİL Depo çürüklüğü (Penicillium sp.) **50g/ 100lt su 21
AYVA Monilya (Sclerotinia linhartiana))

 

75/100lt su 14
ŞEKER PANCARI Yaprak Lekesi (Cercospora sp.)

Külleme (Ersiphe polygoni)

40g/100lt su

40g/100lt su

14

14

BAĞ Külleme (Uncinula necator) 60g/100lt su 14

 

ÇELTİK Yanıklık (Pyricularia oryzae) 150g/dekar

 

14
BUĞDAY Sürme (Tilletia tritici) 150g/100kg tohuma

 

 

MERCİMEK Kök boğazı çürüklüğü

(Ascochyta pinodella)

300g/100kg tohuma _

 

 

*Ege ve Akdeniz bölgesinde tavsiye edilmemelidir.

**Hasat sonrası daldırma.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI:Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kapta az miktarda su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir.Sonra bu bulamaç, daha önce yarısına kadar su konulmuş olan aletin deposuna aktarılır.Bu arada aletin karıştırıcı tertibatı çalıştırılmalıdır.Daha sonra depoya gerekli miktarda su ilave edilerek,karışım püskürtülmeye hazır hale getirilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ: Koruyucu ve tedavi edici özellikleri olan sistemik bir fungisittir.Bitkilerin yaprak ve kökleri aracılığı ile bitki bünyesine alınır.Tavsiye edilen dozlarda yeterli su kullanılarak iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır.Bu hastalığın gelişmesine göre10-14 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİĞİ:Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit,fungisit ve yaprak gübresiyle karıştırılarak uygulanabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket