• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDEAL S 930 EC

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOTLAR

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

PAMUK Topalak

(Cyperus spp.)

Darıcan

(Echinochloa spp.)

Horoz İbiği

(Amaranthus albus)

Semiz Otu

(Portulaca oleracae)

Sirken

(Chenopodium album)

215 ml/Dekar Dozunda Ekim Öncesi Toprağa Diskaro İle karıştırılarak.

 

İZOLDEAL S 930 EC pamuk yetiştirme alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan Topalak (Cyperus spp.)başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar  yapraklı yabancı otları ve bunların yanında geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden,topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır.Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılır,aletin karıştırma düzeni çalışırken aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ:Topraktan etkili tüm herbisitler gibi İZOLDEAL S 930 EC ’ten beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı tarla kesek,ot ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır.İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için çok önemlidir.İlaç tapanın önüne atılmamalı,diskaro ile karıştırılmamalıdır.Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir.İlaçlamadan sonraki orta dereceli yağış veya sulama idealdir.Çok hafif topraklarda İZOLDEAL S 930 EC kullanılması tavsiye edilmez.İlaçlama aletinin kalibrasyonu iyi yapılmalı,memelerin homojen (uyumlu) çalışması temin edilmelidir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Diğer ilaçlarla karışım hallinde kullanılması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket