• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDESİS 2,5 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı

Zararlı adı

Kullanma dozu ve dönemi

ELMA İç Kurdu(Cydia pomonella)

Ağ Kurdu (Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 lt su

5 ml/100 lt su

ARMUT Yaprak Piresi(Cacopysila pyrii) 50 ml/100 lt su
MEYVE Yaprak Galeri Güveleri

(Stigmella sp. ,Phyllonorcyter sp.)

Testereli Arılar (Hoplocampa spp.)

Tomurcuk Tırtılları (Pandemis heparana)

30 ml/100 lt su

 

30 ml/100 lt su

30 ml/100 lt su

BAĞ Dürmece (Spargonatis pilleriana)

Salkım Güvesi (Lobesia botrana)

*(Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.)

50 ml/100 lt su

30 ml/100 lt su

ANTEP FISTIĞI Yaprak Pisillası (Agnoscena targionii) 30 ml/100 lt su
SEBZE Beyaz  Sinek (Bemisia tabaci)

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

Bozkurt(Agrotis sp)

Pis Kokulu Yeşil Böcek(Nezara sp.)

Tohum Böceği(Bruchus sp.)

Yaprak Bitleri (Aphis spp.)

Yaprak Pireleri (Empoasca sp.)

Thripsler (Thrips spp.)

100 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

40 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

50 ml/da

PATATES Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata 30 ml/da
MERCİMEK-NOHUT Hortumlu Böcek (Sitona sp.)

Apion (Apion arrogans)

Mantolu Böcek(Amicta oboberthuri)

Yeşil kurt (Heliothis viriplace)

50 ml/da

50 ml/da

30 ml/da

20 ml/da

MISIR Koçan Kurdu (Sesamia sp.) 50 ml/da

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

 PANCAR Pancar Piresi (Chaetocnema sp.)

Bozkurt  (Agrotis sp.)

Kalkan Böceği (Cassida sp.)

25 ml/da

25 ml/da

25 ml/da

HUBUBAT Süne (Eurygaster sp.)

 

 

 

 

Hububat Hortumlu Böceği (Pachychius sp.)

Ekin Kambur Böceği (Zabrus tenebrioides)

 

30 ml/da

(1-3. dönem nimf,

50 ml/da

(4-5. dönem nimf

ve yeni nesil ergin)

30 ml/da

20 ml /da

(Satıh ilaçlaması)

ZEYTİN Zeytin Sineği (Dacus olea)

Zeytin Güvesi( Prays olea)

Zeytin Karakoşnili (Sasisetia olea)

25 ml/100 lt su

30 ml/100 lt su

25 ml/100 lt su

AYÇİÇEĞİ Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

25 ml/100 lt su

75 ml/100 lt su

FINDIK Kır Tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 lt su

Son ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresi 3 gündür.

Etki süresi 20-30 gündür.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
İlaç tankı yarı yarıya su ile doldurulup, uygun doz bu suya ilave edilip karıştırılır.Tank su ile tamamlanıp tekrar karıştırılır.Dekara uygulamada önce kalibrasyon yapılarak dekara gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gereken miktar ilaç eklenmelidir.
Karışabilirlik Durumu
Normal şartlarda İnsektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket