• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDİAN 63 EM

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu

ve dönemi

 Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
MEYVE Göz kurdu (Anthonomus spp.)

Yaprak Bitleri (Aphis spp. ,Dysaphis spp.)

Sarı Ağaç Kurdu (Zeuzera pyrina)

Doğu Meyve Güvesi (Laspeyresia molesta)

Armut Kaplanı (Stephanitis pyri)

Elma Ağ Kurdu (Hyponomeuta malinellus)

Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi)

Tomurcuk Tıtılları (Hedya nubireferana ,Spilonota ocellana ,Recurvaria nanella)

Yaprak Bükenler (Archips spp.)

75 ml/100 lt su Ergin, Larva

75 ml/100 lt su Ergin, Nimf

75 ml/100 lt su Larva

75 ml/100 lt su Larva

75 ml/100 lt su Ergin,Nimf

70 ml/100 lt su Ergin, Larva

75 ml/100 lt su Ergin, Larva

75 ml/100 lt su Larva

 

70 ml/100 lt su Ergin, Larva

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

 

14 gün

BAĞ Unlu Bit (Planococcus citri) 75 ml/100 lt su Ergin, Larva 14 gün
GÜL Koşnil (Parthenoleconium spp.) 65 ml/100 lt su Nimf, Ergin

 

14 gün
PAMUK Yaprak Piresi (Empoasca decipiensis) 65 ml/da Ergin, Nimf 14 gün
HUBUBAT Ekin Güvesi (Syringopais temperatella) 125 ml/da Larva

(Geç Devre)

14 gün
KAVUN Kavun Kızıl Böceği(Rhaphidopalpa foveicollis) 75 ml/da Ergin 15-21 gün
LAHANA Lahana Yaprak Güvesi (Plutella maculipennis) 70 ml/da Larva 15-21 gün
SOĞAN Soğan Sineği (Delia antiqua) 70 ml/da Larva

(Bitki İlaçlaması)

15-21 gün

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Sonra tavsiye edilen ilaç miktarı ayrı bir kapta ön karışım haline getirilerek ilaç aletinin deposuna aktarılır. Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak yavaş yavaş depo su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak,mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
Günün serin saatlerinde,rüzgarsız havalarda, bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde özenle ilaçlama yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
Bakırlı fungisitler hariç birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket