• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDİFECORE 250 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

ve dönemi

ELMA Karaleke

(Venturia inaequalis)

10 ml/ 100 lt su

 

ARMUT Karaleke

(Venturia pyrina)

10 ml/100 lt su

 

Özellikleri
İZOLDİFECORE 250 EC, Elma ve armut karaleke mücadelesinde meyve ve yapraklar üzerinde koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir.Mantar gelişimini daha erken dönemde önlediğinden hastalık çıkışına meydan vermez.Bu sebeple Karaleke mücadelesinde, hastalık belirtileri görülmeden, koruyucu ilaçlama şeklinde yapılması tavsiye edilir. İZOLDİFECORE 250 EC, Lokal, sistemik ve Translaminar özelliğe sahip olup, ilaçlamayı takip eden 2 saat içerisinde bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına taşınır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN KULLANIMA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak aletin deposuna konur.Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.Uygulama esnasında karıştırma aparatı çalışır durumda olmalıdır.Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Ilaçlama meyvede tazyikli motorlu pülverizatörler ile ağacın her tarafını ıslatacak şekilde yapılmalıdır. Ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.Gerekli görülmesi halinde bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket