• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDOCK EC 025
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ADI

 

 

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

     

Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre

 

 

BUĞDAY

 

Süne

(Eurygaster intergriceps)

 

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

50 ml/da (1-3 yaş, 4-5. yaş nimf ve yeni nesil ergin)

30 ml/da  Larva

     14 gün

 

 

14 gün

 

PATATES

 

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

50 ml/da Ergin, larva      14 gün

 

 

 

ANTEP FISTIĞI

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 lt su Ergin, nimf      14 gün

 

 

MISIR

Mısır koçan kurdu

(Sesamia nonagrioides)

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

75 ml/da Larva

 

75 ml/da Larva

14 gün

 

14 gün

 

SOYA Yaprak Kurdu

(Spodoptera littoralis)

150 ml/da Larva 14 gün
 

ZEYTİN

Zeytin sineği

(Dacus oleae)

Zeytin güvesi

(Prays oleae)

Zeytin kara koşnili

(Saissetla oleae

30 ml/100 lt su Larva

25 ml/100 lt su Larva

50 ml/100 lt su Larva,ergin

14 gün

 

14 gün

 

14 gün

 

DOMATES

Şeftali yaprak biti

(Myzus persicae)

50 ml/100 lt su Nimf, ergin

 

14 gün
 

ELMA

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

30 ml/100 lt su Nimf, ergin 14 gün

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su takviye edilir. Havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde ilaçlama yapılır.
Kulllanma Şekli
İlaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur. Belirli bir miktar için harcanan su miktarı sabit hızla ilerleyerek tespit edilir. Daha sonra tespit edilen su miktarı karıştırılarak ilaçlamaya başlanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Propineb, Triadimenol, Thiram, Triflumuron ile karıştırılabilir. Tebucanazole, Azocyclotin ve Bordo bulamacı ile karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket