• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDÜET

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 40 ml / da 30 gün
Buğday Hububat küllemesi

(Erysiphe graminis)

100 ml / da 45 gün
 

Buğday

 

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

 

100 ml / da

 

45 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLAMA ŞEKLİ VE KULLANILIŞI: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. Kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ZAMANI: Yapraklarda hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilk ilaçlama yapılmalıdır.İlaçlamalara iklimin gidişine bağlı olarak 2-3 hafta aralıklarla devam edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLDÜET, piyasada yaygın olarak kullanılan fungisit ve insektisitlerle karıştırılabilir.Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket