• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLDUO SÜPER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki adı Hastalık adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat  

arasındaki süre

 

Pamuk

 

Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

 

35ml/da

 

 

14 gün

 

Biber

 

 

Pamuk yaprak kurdu

(Spodoptera littoralis)

 

35ml/da

 

 

3 gün

 

Mısır

 

 

Çizgili Yaprak Kurdu

(Spodoptera exigua)

 

40 ml/da

 

 

14 gün

 

Armut

 

 

Armut Psillası

(Cacopsylla pyri)

 

50ml/100 L su

 

14 gün

 

Antep Fıstığı

 

 

Yaprak Psillası

(Agonoscena pistaciae)

 

100 ml/ 100 L su

 

14 gün

Özellikleri
Temas ve mide yoluyla etkili, böcek büyüme ve gelişimini önleyici bir insektisittir. Larvalarda ve nimflerde kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değişimi sırasında ölümlerine neden olur. İlaçlamadan sonra böceklerde beslenme azalır. Etki şeklinin özelliği nedeni ile larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür. Ilacın etkisinde kalan erginlerin koyduğu yumurtaların büyük bir kısmı açılmaz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kullanmadan önce ilaç şişesi iyice çalkalanır. Ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı karıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Dithianon, Alphacypermethrin, Febutatin oxide, Tebufenpyrad terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket