• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLECT SUPER

    KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

 

Bitki adı

 

Yabancıotlar

 

 

Doz

(ml/da)

 

Bekleme

süresi

 

İzolwett

(Yayıcı)

 

 

 

 

 

 

Şekerpancarı

Pamuk

Mercimek

Soğan

Soya fasulyesi,

Fasulye

 

Yıllık Çimensi Otlar:

Darıcan

(Echinocloa crus- galli)

Benekli darıcan

(E. colonum)

Yabanı yulaf(Avena spp.)

Tilki kuyruğu(Alopecurus

myosuroides)

Delice (Lolium rigidum)

Kaz çimi (Elusina indica)

Çatalotu

(Digitaria sanguinaliz)

Kendi gelen-Halaza Buğday,Arpa

Çok Yıllık Otlar

Kanyaş (Sorghum halepense)

 

 

 

40-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-40

 

80

ml/da

60 gün Bir kısım ilaca iki kısım İzolwett karıştırınız.

 

 

İlacı mutlaka İzolwett ile beraber kullanınız.

                           kimyon Kendi gelen Buğday,Arpa

Delice(L.rigidum)

Salkım otu-Buy

(Poa trivalis)

Kirpi darı (Setaria viridis)

 

 

30

 

60 gün

 

 

 

Özellikleri
İZOLECT SUPER,geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla, kendigelen (buğday-arpa)’e karşı kullanılan selektif ve sistemik bir ilaçtır Uygulamadan hemen sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere taşınır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMA ŞEKLİ: • İZOLECT SÜPER ve İZOLWETT’i önce ayrı bir kapta su içinde eritiniz.Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırladığınız ilaçlı mahlulü içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. • İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız.Bunun için de, ilaçlamaya geçmeden önce aletinizle kalibrasyon yapınız.Dekara 20-40 litre su kullanınız. • Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir. • İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapmayınız. • Bir saat içinde yağmur beklentisi olması halinde ilaçlamayı erteleyiniz. • Sulama yapılan alanlarda ilaçlamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız. • İlaçlamalarda mümkünde yelpaze tipi meme kullanınız.
Kulllanma Şekli
İZOLECT SUPER; çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİĞİ: İzolect Süper , pamukta geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkili olan pyrithiobac sodium ile birlikte karıştırılarak kullanılmamalıdır. Pyrithiobac sodium uygulaması İzolect Süper uygulamasını takiben ve en az 1 gün geçtikten sonra yapılmalıdır. Lambda-cyholathrin ve Esfenvalerate içeren insektisitlerle ; Phenmediphame, Desmediphame ve Bentazone içeren yabancı ot ilaçları ile birlikte kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket