• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLEND
Kullanım Alanı

Bitki Kullanım amacı Kullanım dozu ve dönemi Hasat aralığı
 

Pamuk

 

Koza açılmasını  hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile hasadı kolaylaştırmak ve pamuğu makinalı hasada hazırlamak

 

 

200 ml/da

Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçakla kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda),pratik olarak kozalar % 25-30 açmış olduğunda

 

7 gün

 

 

İzolend uygulamasından sonra 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebzeler ekmeyiniz.

Özellikleri
HASAT: Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANIM ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su, ardından bir depo ile ilaçlanacak alan için gerekli miktar ilacı koyun. Depoyu su ile doldurun ve aletin karıştırıcısını çalıştırın. Aynı gün tüketilecek kadar karışım hazırlayın. Sulandırılmamış ilaç ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir; Bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayın. İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 15-20 l/da su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İzolend, pamukta koza açtırıcı ve yaprak dökücü olarak hasat öncesi kullanıldığından uygulama zamanı itibarıyla diğer pestisitlerle karıştırılarak kullanılması gerekmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket