• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLESTER 48 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma dozu ve dönemi
 

Geniş Yapraklı Tek Yıllık Yabancı Otlar

 
HUBUBAT Kan damlası (Adonis flammea) 125-166 ml/dekar dozda  Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır. Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir.
Karamuk (Agrostemma githago)
Fare kulağı (Cerastium sp.)
Sarı ot   (Boreava orientalis)
Çan çiçeği (Campanula sp.)  
  Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)  
Gökbaş (Centaurea sp.)  
Pelemir (Cephalaria syriaca)  
Boynuz otu (Cerastium arvense)  
Yabani hindiba (Cichorium sp.)  
Hezeran  (Consolida orientalis)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

 
Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)  
Anadolu şahteresi (Fumaria crataegina)  
Adi şahtere (Fumaria vaillantii)  
Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum)  
Yabani dikenli marul (Lactuca scariola)  
Ballıbaba(Lamium spp.)  
Yabani Mürdümük (Lathyrus spp.)  

Taş kesen otu (Lithospermum arvense)

 

Kokulu sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)

 
Suriye turpu (Raphanus sp.)  
Gelincik (Papaver rhoeas)  
Çoban değneği (Polygonum aviculare)  
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)  
Yabani turp  (Raphanus raphanistrum)  
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)  
Renkli nakıl (Silene colorata)  
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)  
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Yemlik (Tragopogon latifolia)

 

Pıtrak  (Turgenia latifolia)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan otu (Veronica spp.)

 

Yabani fiğ (Vicia spp.)

 

Çivit otu (İsatis tinctoria)

 
 

Tarla köpek  papatyası (Anthemis arvensis)

 
 

Sığır dili (Anchusa officinalis)

 
 

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

 
 

Köy göçüren (Cirsium arvense)

 
 

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

 
 

Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis)

 
 

Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)

 
 

Çırçır otu (Erophila verna)

 
 

Yabani tere (Lepidium spp.)

 
 

Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata)

 
 

Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris)

 
 

 
 

 
 

 
 

Dön baba (Erodium spp.)

 
 

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

 
 

Papatya  (Matricaria spp..)

 
 

Sütleğen (Euphorbia campestre)

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Karıştırıcı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. fazla beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır .Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 o C’den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket