• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLEX-T 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA:

 

 

BİTKİ ADI

 

KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

PHI*

PAMUK (Az Havalı Pamuk Tohumu)  

Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani,Fusarium spp.,

Alternaria spp., Macrophomina phaseoli)

 

300gr/100kg Tohum

 

PAMUK (Çok Havalı Pamuk Tohumu)  

350gr/100kg Tohum

 

PATATES Gövde Kanseri

(Siyah Siğil)

(Rhizoctonia solani)

 

40gr/100kg Tohum

 

100

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

Özellikleri
İZOLEX-T 50 WP, tohumdan ve topraktan bulaşan çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir ilaçtır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Pamuk: Pamuk tohumları ekilmeden önce 2lt su/100 kg tohum oranında su ile nemlendirilir.Tavsiye edilen ilaç miktarı tohumların üzerine serpilerek iyice karıştırılır.Pamuk tohumları ilaçla tamamen boyanıncaya kadar karıştırmaya devam edilir.Pamuk tohumları ilaçlamadan hemen sonra ekilebilir,şayet ekim hemen yapılmayacak ise tohumlar kurutulmalıdır. Patates: 100kg tohum için belirlenen doz 7,8 litre su içerisine karıştırılarak hazırlanan ilaçlı mahlul sırt pülvarizatörü ile temiz bir branda üzerine serilen tohumluklara püskürtülür.ilaçlama sırasında tohumluklar karıştırılarak ilaçların homojen olarak dağılmasına özen gösterilmelidir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Tohum ilacı olması nedeni ile hiçbir ilaçla karıştırılarak kullanılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket