• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLEXİL 2 DS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

 

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu

(100 kg tohum)

BUĞDAY Sürme

(Tilletia spp.)

150 g/100 kg tohum

 

Açık rastık

(Ustilago nuda f. sp. tritici)

150 g/100 kg tohum
ARPA Kapalı rastık

(Ustilago hordei)

150 g/100 kg tohum

 

Açık rastık

(Ustilago nuda f. sp. hordei)

150 g/100 kg tohum
Yaprak çizgi hastalığı

(Pyrenophora graminea)

150 g/100 kg tohum

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLEXİL 2 DS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLEXİL 2 DS’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: İlaçlama tertibatı olan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında, önerilen miktardaki ilaç belli miktardaki tohumların tümüne homojen bir şekilde karıştırılır ve fazla bekletilmeden ekim yapılır. Tohumun belli miktarlarda ıslatılması ilacın daha iyi yapışmasını sağlar.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Tek başına kullanılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket