• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLEXİL FS 060

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
Buğday

 

 

 

Sürme

(Tilletia spp.)

Rastık

(Ustilago nuda tritici)

50 ml/100kg tohum

 

 

50 ml/100 kg tohum

 

 

 

Arpa

 

 

 

 

 

 

Kapalı Rastık

Ustilago hordei)

Açık Rastık

(Ustilago nuda hordei)

YaprakÇizgi Hastalığı

(Pyrenophora graminea)

 

50ml/100kg tohum

 

50 ml/100kg tohum

 

50 ml/100 kg tohum

 

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLEXİL FS 060 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLEXİL FS 060’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: 100 kg tohumu ilaçlamak için gerekli olan 50 ml İlaç bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırılır. Bu karışım, düz ve temiz zemin üzerine konmuş tohum üzerine yavaş yavaş dökülürken bir taraftan da kürek ile karıştırılır. Karıştırma işlemine tüm tohumlar homojen olarak iyi bir şekilde ilaçlanana kadar devam edilir. Eğer ilaçlama varil(kaskat) içerisinde yapılacaksa 100 kg tohum için önerilen 50 ml ilaç 1 kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında ilaçlama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde ilaçlanması sağlanır. İlaçlama tertibatı olan selektörlerde ise bir ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde ilaçlanmasını sağlayacak su miktarı bulunur.(bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir) ideal su miktarı iyi bir şekilde kaplayan fakat akmayan miktardır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su ile iyice karıştırılır. İlaçlama deposuna konmak suretiyle ilaçlama yapılır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
İLACIN KARILABİLİRLİK DURUMU: İmidacloprid terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir ilaçla karıştırılmasına gerek yoktur.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket