• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLFURAN EC 250

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU 

     

Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre

 

 

HUBUBAT

 

Külleme   (Erysiphe  spp.) 50  ml / da 35  gün
 

HIYAR

 

 

Külleme  (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 20 ml / 100 l su 7 gün

 

 

 

BAĞ

Külleme                     (Unicula necator)

 

10 ml / 100 l su 7 gün

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir.Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belli miktarda su alınır ve saha koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile kaç dekar ıslatılabileceği hesaplanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz.
Kulllanma Şekli
Kullanılması: Hububatta hastalığa karşı çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır.Hastalığın yoğunluk ve devam etme durumuna göre 15 gün sonra ikinci ilaçlama yapılır. Kabakgillerde hastalığa karşı çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak birinci ilaçlama yapılır.Şartlar hastalık için uygun giderse 15 gün aralıklarla 2-5 kere ilaçlama yapılmalıdır. Bağ Küllemesi :Sürgünler 25-30 cm uzunlukta bağ küllemesine karşı birinci ilaçlama, ikinci ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde (korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem, üçüncü ve diğer ilaçlamalar 10-14 gün aralıklarla bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşulları, hastalığın gelişme durumu göz önüne alınarak yapılır, tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilir.
Karışabilirlik Durumu
Karışabilirlik Durumu : Triadimenol, Propineb ve Oxydemeton-methyl terkipli insektisitlerle ve MCPA terkipli herbisitlerle karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket