• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLGİBB TB

 KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DÖNEMLERİ

BİTKİ KULLANMA AMACI VE DÖNEMİ KULLANMA DOZU

100 l. suya

Çekirdeksiz üzümler    
Sofralıklarda İri salkım elde etmek için Stinger tablet kullanılır.

1.Uygulama, Çiçek kapsüllerinin % 70 ‘i döküldüğü devrede

2.Uygulama, Bundan 10-12 gün sonra tanelerin 3 mm çapında saçma iriliğine ulaştığında.

 

2 Tablet

Kurutmalık üzümler Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra yapılır. ½

Tablet

Narenciyelerde

1.Çiçek döllenmesini teşvik için: Özellikle Satsuma ve Klemantin türü mandalinalarda çiçeklerin % 75-80 açtığı devrede hazırlanan solusyon çiçeklere püskürtülür.

2. Haziran dökümü önlemek için VALENSİYA portakalları hariç diğer çeşitlerde çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra (döküm başlamadan 1 ay önce) hazırlanan solusyon leblebi fındık büyüklüğündeki meyvelere püskürtülür.

3. Hasadın geciktirilmesi için ;

a) Vaşington portakallarda meyvelerde ilk renk değişimi görülür görülmez hazırlananan solusyon meyvelere püskürtülür.

b) Yataklık limonlarda ;Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde hazırlanan solusyon  meyvelere püskürtülür. Böylece meyvelerin 2-3 ay müddetle ağaç üzerinde kalmasını sağlar.

c)Greyfurtlarda  ilk renk dönüşümü görüldüğünde hazırlanan solusyon  meyvelere püskürtülür.

1.5 Tablet

 

 

2 Tablet

 

 

 

1 Tablet

 

 

1 Tablet

 

 

1 Tablet

 

Armut Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin % 30’u açtığında verim artırmak için ve çiçeklenme devresinde meydana gelebilecek don zararından korunmak için donlardan en geç iki gün sonra , hazırlanan solusyon ağaçlara pülvarize edilir. 1.5-2.5 Tablet

 

 

Kiraz ve Vişne

Meyveler renk değişiminin  başladığı dönemde  uygulanır. Bu uygulamadan iri dayanıklı ve düzgün meyve elde edilir. 1.5-2 Tablet

 

Şeftali

Özellikle Dixired ve Hale çeşitlerinde Ağustos’un ilk haftası içinde hazırlanan solusyon ağaçlara püskürtülür.Bu uygulama ağaçları geç donlardan koruyacağı gibi , meyve seyreltme işi de kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 10-15 Tablet

Çilek

Mahsule yatmayı sağlamak ve iri taneli meyve elde etmek için çiçeklenmeden 3-4 hafta önce , hazırlanan solusyon sırt pompasıyla püskürtülür. 1.5-2.5 Tablet

 

Enginar

Turfanda enginar yetiştirmek , ve yüksek verim elde etmek içinenginarların 4-5 yaprak,Yaprak boylarının da 20-25cm olduğu devrede hazırlanan solusyon özellikle bitkilerin göbek kısımlarına pülverize edilir.Normalden fazla gübre verilmeli ve zamanında sulanmalıdır. 2.5-5 Tablet

 

 

Patates

Tohumluk olarak kullanılacak patatesler dikimden önce hazırlanan solusyona daldırılarak muamele edilir ve dikilir.Böylece çimlenme hızlanır ve düzenli çıkış olur. ½ – 1

Tablet

Marul

Göbek bağlamayı teşvik etmek için hasattan 7-15 gün önce uygulama yapılır. Soğuk hava şartlarında yüksek doz uygulanır. 1-2 Tablet

Biber

Verimi artırmak için,çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda hazırlanan solusyon ilk uygulama,bundan 2-3 hafta sonra ikinci uygulama yapılır. 3 Tablet

Süs bitkileri

(Karanfil, Gül, Siklamen, Krizantem)

Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için kullanılır. 4-15 Tablet

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktardaki İZOLGİBB TB önce 100cc’den az olmayan su içerisinde eritilir.Bu eriyik ihtiyaç duyulan suya ilave edilir ve karıştırılır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Alkali özelliktekiler ve klor içeren solüsyonlar hariç diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket