• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLGİTE 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

 

BİTKİ ADI

 

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

Son İlaçlama İle Hasat Arası Süre
HIYAR

 

Yalancı mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
50 gr/100 lt su  

3 gün

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ : İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilen ilaç depoya konur. Mekanik ya da hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırılır ve geri kalan su miktarı depoya ilave edilir. İlaçlama sırasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama havanın serin ve sakin zamanlarında yapılmalıdır
Kulllanma Şekli
UYGULAMA ZAMANI : Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya çevrede ilk mildiyö belirtilerinin görülmesi ile başlanır. İlaç, hastalığın başlangıcından 3-4 gün sonra uygulandığında hastalık gelişimini durdurur ve üründe herhangi bir hasar meydana gelmesini engellemiş olur. 5 gün ara ile en az iki ilaçlama yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİĞİ: Yüksek asit ve kireç,bordo bulamacı gibi alkali olanlar ışında birçok zirai mücadele ilacı ile karışabilir. Ancak geniş çapta bir karışımdan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, küçük bir çapta karışımla denenmelidir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket