• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLGOLD 20 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR:

Bitki adı

Zararlı Adı

Kullanma dozu

ve dönemi

* PHI
PAMUK Yeşil Kurt

(Heliothis armigera) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

Pamukta Yaprak Piresi

(Empoasca decipiens)

60 ml/da ,larva

 

 

 

 

7.5 ml/da nimf,ergin

7 gün

 

 

 

 

 

DOMATES

(Tarlada)

Yeşil Kurt

(Heliothis armigera)

 

60 ml/da larva 7 gün
ELMA Elma İç Kurdu

(Cydia pomonella)

5 ml/100 lt su larva 7 gün
BAĞ Salkım Güvesi

(Lobesia botrana)

7.5 ml/100 lt su larva 14 gün
MISIR Mısır Koçan Kurdu

(Sesamia nonagroides)

 

Mısır Kurdu

(Ostrinia nubilialis)

30 ml/da larva

15 gün arayla 3 defa ilaçlama

30ml/da larva

15 gün arayla 3 defa ilaçlama

21 gün

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktarda ilaç önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır.İlaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.
Kulllanma Şekli
- İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır. - Her türlü ilaçlama aletiyle yerden uygulanabilir. - İlacın zararlılara temasını sağlamak için yaprakların alt yüzeyleri de dahil olmak üzere ilacın bitkinin her tarafına iyi bir şekilde püskürtülmesi gerekir.
Karışabilirlik Durumu
Alkali özellikte olanlar hariç, bilinen insektisit ve fungisitlerin çoğu ile karıştırılarak kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket