• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLGÖZTAŞI

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu
*PHI
Armut Karaleke(Venturia pyrina)

 

Memeli pas (Gymnosporangium fuscum)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda gözler uyanmadan(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı, çiçek tomurcukları patlamak üzereyken

21 gün
Yumuşak çekirdekli Meyve Ağaçları Ateş Yanıklığı

(Erwinia amylovora)

%2’lik bordo bulamacı, dormant dönemde (Ağaçların durgun döneminde) 21 gün
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda gözler uyanmadan(1.ilaçlama) 21 gün
Erik Cep Hastalığı

(Taphrina pruni)

%2’lik bordo bulamacı, tomurcuklar kabardığında açılmadan önce 21 gün
Kayısı Sürgün ve Dal Yanıklığı

(Pseudomonas syringae)

 

 

 

Yaprak Delen

(Coryneum beijerincki)

 

 

%3’lük bordo bulamacı ,sonbaharda yapraklar dökülünce(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda pembe tomurcuk dönemi(2.ilaçlama)

 

%2’lik bordo bulamacı, sonbaharda yapraklar dökülünce(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda pembe tomurcuk dönemi(2.ilaçlama)

21 gün
Kiraz Dal Yanıklığı (Pseudomanas syringae pv.morsprunorum) %1’lik bordo bulamacı(1.ilaçlama)

%0.6’lık bordo bulamacı(2.ilaçlama)

21 gün
Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları Bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığı (Pseudomanas syringae pv.morsprunorum) %3’lük bordo bulamacı, sonbaharda yapraklar dökülünce(1.ilaçlam)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda pembe tomurcuk dönemi(2.ilaçlama)

21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

 

Yaprak Delen

(Coryneum beijerincki)

 

 

%2’lik bordo bulamacı, tomurcuklar kabarmaya başladığında

 

%3’lük bordo bulamacı, sonbaharda yapraklar dökülünce(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda pembe tomurcuk dönemi(2.ilaçlama)

21 gün
Yeni Dünya Karaleke(Venturia inaequalis var.criobotryae) %1.5’lik bordo bulamacı, ilkbaharda çiçekler açılmadan önce 21 gün
Antep Fıstığı Karazenk

(Pseudomonas amygdali)

%1.5’lik bordo bulamacı, ilkbaharda meyveler buğday tanesi kadarken 21 gün
Badem Dal Kanseri

(Septoria pistacina)

%3’lük bordo bulamacı, sonbaharda yapraklar dökülünce(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı, ilkbaharda pembe tomurcuk dönemi(2.ilaçlama)

21 gün
Fındık Bakteriyel yanıklık

(Xanthomonas campestris pv.)

%1’lik bordo bulamacı,(%0.3 oranında Kara boya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir.) 21 gün

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasondaki süre(gün)

Turunçgiller Meyvelerde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması hastalığı (Phytophthora citrophthora)

 

Dal yanıklığı

(Pseudomonas syringae)

 

 

 

 

 

%2’lik bordo bulamacı, gövde ve kalın dal enfeksiyonunda

%1’lik bordo bulamacı, meyve enfeksiyonunda

 

%1’lik bordo bulamacı, aylık ilaçlama ilk 2 ayda

%1.5’luk bordo bulamacı, mevsimlik ilaçlamada ikinci.devre

%2’lik bordo bulamacı, mevsimlik ilaçlamada birinci devre

21 gün
Zeytin Halkalı Leke Hastalığı (Spilocaea oleagina)

Dal Kanseri ( Pseudomonas syringae pv. savastono)

%1.5’lik bordo bulamacı(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı(2. ilaçlama)

 

%2’lik bordo bulamacı(1.2.ve 4.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı(3.ilaçlama)

21 gün
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola)

 

 

Ölü kol hastalığı(Phomophis viticola)

Bağ antraknozu(Elsinoe ampelina)

 

 

 

 

 

 

 

%0.5’lik bordo bulamacı(1.ilaçlama)

%1’lik bordo bulamacı(2.ilaçlama)

%1.5’lik bordo bulamacı(3.ilaçlama)

 

%4’lük bordo bulamacı(kış uygulaması)

 

%3’lük bordo bulamacı(kış uygulaması

%0.5’lik bordo bulamacı(1.ilaçlama,yaz mücadelesi)

%1’lik bordo bulamacı(2.ilaçlama, yaz mücadelesi)

%1.5’lik bordo bulamacı(3.ilaçlama,yaz mücadelesi)

 

 

 
Lahana Lahana Mildiyösü

( Pronospora brasicae)

%1’lik bordo bulamacı 21 gün
Yerfıstığı Yaprak Lekesi

(Cercospora arachidis)

%1’lik bordo bulamacı 21 gün
Meyve Ağaçları Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix)

 

Kök Kanseri (Agrobacterium tumafaciens)

%1’lik göztaşı eriği m²’ye 10 lt su ile ağaçların diplerine uygulanır.

 

%5’lik göztaşı eriği yaz aylarında kök bölgelerine

21 gün

 

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasondaki süre(gün)

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLGÖZTAŞI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLGÖZTAŞI’nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Bordo Bulamacı; Göztaşı, kireç ve suyun birbirleriyle karıştırılması sonucu elde edilir. Eğer % 1'likbordo bulamacı hazırlanmak istenirse, önce 50 litrelik tahta bir varilde 1 kg göztaşı eritilir 100 litrelik başka bir tahta varilde 500 gram sönmemiş kireç yavaş yavaş söndürülerek eritilir ve su ilavesi ile 50 litreye tamamlanır. Daha önce hazırlanan 50 litrelik Göztaşı eriyiği kireçli su üzerine yavaş yavaş dökülür ve devamlı olarak karıştırılır. Hiçbir zaman kireçli su Göztaşı eriyiği üzerine dökülmez. Bulamacın kalitesinin kontrolü için, turnusol kağıdı veya fenolftaleinli kağıt batırılır. Kırmızı turnusol mavi, beyaz fenolftaleinli kağıt ise kırmızı renge dönüşürse bulamaç iyi demektir. Aksi olduğunda bulamaca bir miktar daha kireçli su ilave etmek gerekir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket