• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLHAVİT 71.5
KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU

 

Son İlaçlama ile Hasat Arsındaki Süre

 

BAĞ

 

Külleme( Unciluna necator )

 

Mildiyö( Plasmopara viticola )

Kurşuni küf( Botrytis oinerea )

200 gr / 100 l .su

 

200 gr / 100 l .su

200 gr / 100 l .su

 

Sofralık: 10 gün

Şaraplık: 42 gün

 

 

HIYAR

Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

Külleme

( Erysiphe cichoraoearum )

( Sphaerotheca fuliginea )

200 gr / 100 l .su

 

200 gr / 100 l .su

 

 

 

7 gün

 

 

DOMATES Külleme( Leveillula taurica ) 200 gr / 100 l .su        7 gün
 

ELMA

 

Karaleke( Venturia inaequalis )

 

200 gr / 100 l. su

 

7 gün

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda su konur, tavsiye edilen dozdaki ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya ilave edilir. Aletin karıştırıcı düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir
Kulllanma Şekli
Bağ küllemesi için: Sürgünler 25-30 cm iken ilaçlamalara başlanır. 2. ilaçlama koruklar saçma tanesi iriliğinde olunca yapılır. Diğer ilaçlamalara ilacın etki süresi olan 10 gün dikkate alınarak devam edilir. İlaçlama rüzgârsız havada yapılmalıdır. Bağ mildiyösü için 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalar 10’ar günlük aralıklarla uygulanmalıdır. Bağda Kurşuni küf hastalığı ile mücadeleye üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı ve son ilaçlama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilacın 10’ar günlük aralıklarla uygulanmasına dikkat edilmelidir. Domateste külleme hastalığı için ise hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde bitkinin her tarafı iyice ilaçlanır. Hıyar için hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde bitkinin her tarafı iyice ilaçlanır. Elma karaleke ilaçlamaları için ilaçlama zamanları; 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10’ ar günlük aralıklarla uygulanmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLHAVİT 71.5 Yağlar ve dinitro bileşikleri, yaprak gübreleri, özellikle organik fosforlu ilaçlar ile karıştırılmaz. Diğer ilaçlar ile geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışım bakımından uyum testi yapılmalı ve kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için de ufak parselde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır. Kuvvetli alkali ilaçlar, Bordo bulamacı veya kükürtlü preparatlar İZOLHAVİT 71.5 ‘ nin fungusit etkisini azaltacağından tank karışımı yapılmamalıdır. Şayet yağlar ve dinitro bileşikleri, özellikle organik fosforlu ilaçlar bitkiye uygulanacak ise İZOLHAVİT 71.5 en az 21 gün önce ya da sonra uygulanmalıdır. Bağlarda çiçek döneminden sonra diğer ilaçlar ile karıştırılmadan kullanılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket