• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLİDOL M 36 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI ZARARLI ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ Son ilaç ile hasat ara süre
MEYVE AĞAÇLARI

 

 

 

 

 

 

Testereli Arılar(Hoplocamba spp.)

Yaprak Bitleri(Aphis spp.)

Elma Yeşil Yaprak Biti(Aphis pomi)

Yaprak Bükenler(Archips spp.)

Haziran Böceği(Polyphylla fullo)

Armut Kaplanı(Stephanitis pyri)

Elma Ağ Kurdu(Hyponomeuta malinellus)

Elma Pamuklu Biti(Eriosoma lanigerum)

Tomurcuk Tırtılları(Hedya nubiferana, Spilanota omlellana, Recurvaria nanella)

Doğu Meyve Güvesi (Laspeyresia molesta)

Yaprak Galeri Güveleri(Phyllonorycter spp., Stigmella spp., Lyonetia clerkella, Leucoptera scitella, Coleophora prunifoliae)

100 ml/100 lt su Nimf,Ergin

100 ml/100 lt su Nimf,Ergin

25 ml /100 lt su

100 ml/100 lt su

100 ml/100 lt su Larva

100 ml/100 lt su Nimf,Ergin

100 ml/100 lt su Larva

 

100 ml/100 lt su Nimf,Ergin

 

100 ml/100 lt su Larva

 

100 ml/100 lt su Larva

 

100 ml/100 lt su

 

 

28 gün

 

 

 

 

BAĞ

 

Bağda Unlu Bit(Planocomlus citri)

Bağ Salkım Güvesi(Lobesia botrana)

Bağ Pirali(Sparganothis pilleriana)

Haziran Böceği(Polyphylla fullo)

100 ml/100 lt su Nimf,Ergin

100 ml/100 lt su Larva

100 ml/100 lt su Larva

100 ml/100 lt su Larva

35 gün
SEBZE Danaburnu(Gryllotalpa gryllotalpa) 100 ml/10 kg kepek + 500 g şeker (yem olarak) 28 gün

 

MISIR Mısır Koçan Kurdu(Sesamia spp.) 170 ml/da  Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

HUBUBAT Çekirgeler(Acrididae)

Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp.)

 

100 ml/da Nimf

100 ml/da

SÜS BİTKİLERİ Yaprak Bitleri(Aphis spp.) 100 ml/100 lt su Nimf,Ergin
GÜL Gül Filiz Arısı(Syrista parreyssi)

Gül filiz Burgusu(Ardis brunniventris)

100 ml/100 lt su Larva

100 ml/100 lt su Larva

 

YAĞ GÜLÜ Koşnil(Parthenolecanium spp.)

Yaprak Biti(Macrosiphum rosae)

150 ml/100 lt su Larva

100 ml/100 lt su Nimf,Ergin

HAŞHAŞ Haşhaş Kök Kurdu(Ceuthorrhynchus denticulatus) 200 ml/100 lt su Larva 28 gün
ZEYTİN Zeytin pamuklu Biti(Euphyllura olivina) 100 ml/100 lt su Nimf,Ergin 28 gün
FINDIK Fındık Filiz Güvesi(Gypsonoma dealbana) 200 ml/da 28 gün
Özellikleri
KALİBRASYON: İlaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur.Belirli bir alan için harcanan su miktarı sabit hızla ilerleyerek tespit edilir.Daha sonra tespit edilen su miktarı ile gerekli ilaç miktarı karıştırılarak ilaçlamaya başlanır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta ön karışım yapılarak karıştırılıp depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır.Rüzgarlı havalarda ve günün sıcak saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Endosulfan, Monocrotophos,Dicofol,Tetradifon,Cypermethrin gibi maddelerle karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket