• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLKOSAYT 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama

İle hasat

arasındaki süre

DOMATES Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

 

Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syringae pv. Tomato)

 

 

 

250 g/100 lt su

 

 

14 gün

BAĞ Bağ mildiyösü hastalığı

(Plasmopara viticola)

 

250 g/100 lt su

14 gün
KAYISI Yaprak delen (çil) hastalığı

(Coryneum beijerinckii)

250-500 g /100 lt su     14 gün
ŞEFTALİ Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

350 g/100 lt su  
ZEYTİN Halkalı leke hastalığı  (Spilocaea oleagina) 300 g/100 lt su 14 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN KULLANMA ZAMANI: DOMATES: İlaçlamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı ve ilaçlama hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile tekrarlanmalıdır. BAĞ: İlaçlamaya sürgünler 25-30 cm olunca başlanmalı, hava şartlarına ve hastalığın gelişme durumuna göre 2 haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanmalıdır.Hastalığın enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalktığında ilaçlamalara son verilmelidir.İlaçlamalarda asmanın iç tarafındaki yaprak ve salkımların ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.Yaprakların özellikle alt yüzeylerinin ilaçla kaplanması sağlanmalıdır.İlaçlamalar havanın çok sıcak olmadığı sabah erken saatlerde yapılmalıdır. KAYISI: 1.İlaçlama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra, 2. İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, (Pembe çiçek tomurcuğu dönemimde) ŞEFTALİ: İlaçlama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde yapılmalıdır. ZEYTİN: Marmara Bölgesinde birinci ilaçlama Ekim ayının ilk yarısında , ikinci ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında yapılmalıdır.Ege Bölgesinde ilk ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, ikinci ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılır.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç hale getirilir ve depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama sırasındaki bitki en iyi şekilde yıkanmalı, yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLKOSAYT 50 WP diazinon, methidathion ve quinomethionate grubu ilaçlar hariç diğerleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket