• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLKREDİT WP

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu ve dönemi

Son ilaçlama

İle hasat

arası  süre (gün)

 

ELMA

 

Karaleke(V.inaequalis)

 

 

15 gr/100 lt su

 

35 gün

 

BAĞ

 

 

Külleme(Uncinula necator)

 

20 gr/100 lt su

 

35 gün

 

KABAKGİLLER

(Hıyar,kabak,kavun,karpuz)

 

Külleme(Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.)

 

 

25 gr/100 lt su

 

4 gün

 

TURUNÇGİL

 

Alternarya Yanıklık Hastalığı (Alternaria citri)

 

25 gr/100 lt su

 

14 gün

Özellikleri
ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ: Koruyucu özellikte bir fungisittir. İlaçlamadan sonra yaprak ve meyveler üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir.Yaprağın her tarafına dağılabilen translaminar etkisi vardır.Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ilacın etkisini etkilemez.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ: Bitkilerin her tarafını ıslatacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Elmada: 1.ilaçlama, çiçek gözleri kabarınca; 2.ilaçlama,pembe tomurcuk devresinde; 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde yapılır.Sonraki ilaçlamalara 10-14 gün arayla devam edilir. Bağda: 1.ilaçlama, sürgünler 20-30 cm boya erişince; 2.ilaçlama, koruklar saçma tanesi iriliğini alınca yapılır.Sonraki ilaçlamalara10-14 gün arayla devam edilir. Kabakgiller: İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün arayla devam edilir. Turunçgiller: Sürgünler 5-10 cm boyuna erişince ve ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 14-15 gün arayla tekrarlanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:Alkali özelliktekiler hariç, diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket