• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLLATE 5 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu

ve dönemi

****PHI
Pamuk * Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

 

** Yaprak Biti (Aphis gossypii)

*** Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

150 ml/da

Larva, yumurta

50 ml/da

50 ml/da ,Nimf, ergin

7gün
Elma Elma İç kurdu (Cydia pomonella)

Ağ kurdu (Yyponomeuta malinellus)

20 ml/100 lt su ,Larva

10 ml/100 lt su ,Larva

3 gün
Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana)

Kesici kurt (Agrotis spp.)

20 ml/100 lt su ,Larva

30 ml/100 lt su ,Larva

7 gün
Mısır Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)

Bozkurt (Agrotis spp.)

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

30 ml/da ,Larva

50 ml/da, Larva

30 ml/da, Larva

14 gün
Buğday Süne (Eurygaster integriceps)

 

 

Hububat hortumlu böceği

(Pachytychius hordei)

 

Ekin kambur böceği (Zabrus spp.)

20 ml/da

1-3. Nimf ve

4-5. Nimf dönemi

25 ml/da

Ergin

 

50 ml/da , Larva

14 gün
Patates Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da

Larva ve ergin

3 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp.)

 

25 ml/da

(Nimf ve ergin)

3 gün
Domates Yeşilkurt (Heliothis armigera) 50 ml/da, Larva 3 gün
Lahana Lahana yaprak güvesi (Plutella xulostella) 25 ml/da ,Larva 3 gün
Zeytin Zeytin güvesi / çiçekte (Prays oleae) 15 ml/100 lt su ,Larva 3 gün
Soya Yeşilkurt (Heliothis armigera) 150 ml/da
Antep fıstığı Yaprak Psillası (Agonoscena targionii) 20 ml/100 lt su ,Nimf 3 gün
Fındık Fındık kurdu (Balaninus nucum) 50 ml/da ,Ergin 3 gün

*Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.

**Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

***Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.

**** PHI Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

 

 

Özellikleri
İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak su miktarı hesaplanır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İZOLLATE 5 EC her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar temiz suyla doldurulur. Bir depo için hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
Pamuk: Yeşil Kurt: Yeni inficarların çoğunlukta olduğu dönemde yapılmalıdır. Bu devrede mevcut ve ilaçlamadan itibaren 5 gün içinde konacak Yeşilkurt yumurtaları da İZOLLATE 5 EC ‘nin etkisiyle açılmayıp larva meydana getirmezler. Yaprak Biti: Fide devresinde % 50 bulaşık fide, tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 pamuk yaprak biti saptandığında ilaçlama yapılır. Kırmızı Örümcek: Yaprak başına ortalama 10 adet kırmızı örümcek tespit edildiğinde ilaçlama yapılır. Elma: Ağ Kurdu: İlaçlama, çiçeklerin açılmasından önce veya çiçek taç yapraklarının % 70-80’nin dökülmesinden sonra yapılmalıdır. İç Kurdu: İlk ilaçlama larvaların yeni çıktıkları dönemde yapılmalıdır. Larvalar meyve içerisine girmeden yapılan ilaçlama en uygunudur. İlk ilaçlamadan sonra 20-25 gün ara ile 2-3 ilaçlama daha yapılır. Bağ: Salkım güvesi: İlk ilaçlama, ilk larvaların görüldüğü çiçek tomurcuğu döneminde yapılır. İkinci ilaçlama koruk,üçüncü ilaçlama üzümler tatlanmaya başladığında uygulanır. Kesici Kurt: Filizler uyandığında dallara ve omçanın altına ilaç uygulanır. Mısır: Mısır Kurdu ve Mısır Koçan Kurduna karşı ilk bulaşmalar görüldüğünde mücadeleye başlanır ve 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır. Buğday: Süne: İlaçlama 1-3.nimf döneminde, eğer yapılamaz ise 4-5.nimf döneminde yapılmalıdır. Hububat hortumlu Böceği: Topraktan çıktıktan 10 gün sonra ilaçlamaya başlanmalıdır. Ekin Kambur böceği: İlaçlama erken ilkbaharda böceğin faaliyete başladığı dönemde uygulanır. Patates: Eğer 1. döle karşı ilaçlama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (4. dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama yapılması halinde ise yumurta açılımının tamamlanması gerekmektedir. Domates: İlaçlama, larvalar küçük devrede iken ve meyvelerin içersine girmeden yapılmalıdır. Lahana: İlaçlama yaprak güveleri erken dönemde iken yapılmalıdır. İlaçlamalarda 100 lt suya 20 ml yayıcı yapıştırıcı ilavesi yararlı olur. Zeytin: İlaçlama çiçek salkımlarında % 10 zarar görüldüğünde yapılır. Soya: 3 metre uzunluğundaki soya sırasında 6 adet larva bulunduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır. Antep Fıstığı: Nimfler yapraklarda ilk görüldüğünde ilaçlamaya geçilir. Enfeksiyon devam ederse ikinci ilaçlama yapılabilir. Fındık: İlaçlamalar fındık meyvelerinin 3-4 mm çapında olduğu devrede yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
İZOLLATE 5 EC birçok insektisit, akarisit ve fungusitle karışabilir. İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket