• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLLAUD 400 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

PHI*

 

 

 

 

TURUNÇGİLLER

 

 

 

 

 

 

 

Sarı Kabuklu Biti (Acnidiella citrina)

 

Kırmızı Kabuklu Biti (Aonidiella aurantii)

 

Turunçgil Beyaz Sineği (Dialeurodes citri)

 

65 ml/100 lt su

 

 

65 ml/100 lt su

 

 

35 ml/100 lt su

 

3 gün

 

 

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir temiz kapta bir miktar su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır. Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek kalan su depoya ilave edilir.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Lambda cyhalothrin,Chlorfluazuron, Hexaconazole, Fenproxymate, Primiphos-methyl,Pirimicarb etkili maddeli ilaçlarla karışabilir.Karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması ve karışım yapılacaksa ilaçların ayrı ayrı sulandırıldıktan sonra karıştırılmaları tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket