• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLLENZAR

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ:

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOTLAR

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

 

ŞEKER PANCARI

KIRMIZI PANCAR

YEMLİK PANCAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabani hardal

(Sinapis arvensis)

Yabani turp

(Raphanus raphanistrum)

Eşek marulu(Sonchus spp.)

Buy(Poa annua)

Şahtare(Fumaria officinalis)

Ak kazayağı-Sirken (Chenopodium album)

Labada(Rumex spp.)

(sadece tohumdan)

Tarla fare kulağı

(Anegallis arvensis)

Çoban çantası

(Capsella bursa-pastoris)

Gelincik(Papaver rhoeas)

Papatya(Matricaria spp.)

Serçe dili(Stellaria media)

Düğün çiçeği

(Ranunculus arvensis)

Yabani krizantem (Chrysantemum segetum)

Adi papatya(Anthemis spp.)

Sarmaşık(Polygonum spp.)

 

 

Ekim öncesi 50 g/da

 

Çıkış öncesi

(Pancar ekiminden sonra)

 

50 g/da

(Organik maddesi yüksek olan topraklarda her iki uygulama şeklinde 100 g/da dozda da kullanılabilir.)

 

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
1.EKİM ÖNCESİ UYGULAMA: İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için İZOLLENZAR çok iyi hazırlanmış, keseksiz ve otsuz tarlaya tatbik edilmelidir.Uygulamadan hemen sonra tırmık veya kombi krümler gibi aletler ile ilaç toprağın 1-2 cm.derinliğine karıştırılmalıdır.İlaç 3 cm. ve daha derine karıştırıldığında fitotoksite yapar.Böylece ilaç yabancıot köklerinin bulunduğu bölgelere taşınmış olur.İlacın toprağa karıştırılması sonucu toprağın nemi korunmuş olur ve sonradan yağması arzu edilen yağışa bağımlılık azalır.Ekim ilaçlamadan hemen sonra veya en geç iki hafta içinde yapılmalıdır.Pancar tohumları mibzerle 3cm.den daha derine ekilmelidir. 2.ÇIKIŞ ÖNCESİ UYGULAMA(Pancar ekiminden sonra):Ekimden sonra fakat pancar bitkisi toprak yüzeyine çıkmadan önce de İZOLLENZAR tatbik edilebilir.Bu şekildeki uygulamada ilaç toprağa karıştırılmaz.Karıştırma işlemi yerine ekimi takiben hemen sonra yağmurlama sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç bulunmaktadır.İlaçlamada dekara 20-30 litre su kullanılmalıdır.Uygulama ekim öncesi dozunun aynıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: İZOLLENZAR, % 1’den daha az organik madde ihtiva eden kumlu topraklarda kullanılmamalıdır. İZOLLENZAR Şeker pancarı,kırmızı pancar ve yemlik pancarı tarlalarında tek yıllık geniş ve bazı dar yapraklı yabancıotların mücadelesinde kullanılır.Sonuçta geniş bir yabancıot populasyonunda güvenli ve ekonomik yabancıot kontrolü sağlar.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: İZOLLENZAR fungisit ve nsektisitlerle karışmaz.Herbisitlerle karıştırılmadan önce bir ön deneme yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket