• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMANEB M-22

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaçlama ile hasat arası süre(gün)
Antep Fıstığı

 

Armut

 

Elma

Şeftali

Karazenk(Septoria pistacina)

 

Karaleke (Venturia pirina)    

 

Karaleke   (Venturia inaequalis)

Yaprak Delen (Coryneum beijerinckii)

300g/100lt su

 

300g/100lt su

 

300g/100lt su

300g/100lt su

28

 

14-21

 

14-21

14-21

 

Soğan

Nohut

 

Kabakgiller

 

Fasulye

 

 

Domates

 

Sebze*

 

 

Hıyar

 

Kavun,Karpuz

Domates, Patlıcan,

Patates

 

Mildiyö (Peronospora destructor)

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

 

Yalancı Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

Pas (Uromyces phaseoli)

Antraknoz 

(Colletotrichum lindemuthianum)

Yaprak Küfü (Clodosporium fulvum)

Mildiyö (Phythophthora infestans)

Fide Kök Çürüklüğü

(Phytium spp.,Fusarium spp.,Rhizoctonia spp.,Alternaria spp.,Sclerotinia spp.)

Köşeli Yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv.lachrymani)

Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)

Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

 

200g/100lt su

200g/100kg Tohum

200 g/100 lt su yeşil aksam

170 g/100 lt su

 

200g/100lt su

200g/100lt su

 

200g/100lt su

200g/100lt su

200-250g/100lt su

 

 

200g/100lt su

 

200g/100lt su

200g/100lt su

 

 

28

28

 

28

 

28

28

 

28

28

28

28

 

28

 

28

28

 

HUBUBAT

Buğday

 

Sürme (Tilletia spp.)

Pas (Puccinia spp.)

 

150g/100kg Tohum

350g/dekar

 

28

 

Patates

 

Yer Fıstığı

Şerbetçiotu

Karanfil

Aspir

 

Mildiyö (Phytophthora infestans)

Adi Uyuz (Streptomyces scbies)

Yaprak Lekesi(Cercospora arachidis)

Mildiyö (Pseudoperonospora humuli)

Pas (Uromyces caryophyllus)

Yaprak Lekesi (Alternaria carthami)

 

300g/100lt su

1600 g/100kg Tohum

250g/100lt su

150g/100lt su

200g/100lt su

200g/100lt su

 

14

28

7

7

Bağ** Ölü Kol (Phomopsis viticola) 200g/100lt su

 

21

 

*Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vegetasyon süresine göre değişmektedir.

**Yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur.Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır. Armutta Karaleke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır. Elma Karalekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde(çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılır. Şeftali Yaprak Deleni: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır. Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Nohut Antraknozu: Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat süreyle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktarda ilaçla karıştırılarak ekilmelidir. Yeşil Aksam İçin; Bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilçalamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 ilaçlama yapılır. Kabakgiller Yalancı Mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görülmesiyle başlanır.İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Fasulye Antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir. Fasulye Pası: Çevrede fasulye yapraklarında pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.Birer hafta ara ile pasın şiddetine göre 3-5 uygulama yapılır. Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü(Çökerten): 100 kg tohuma 200 gr.ilaç gelecek şekilde iyice karıştırılarak tohum ilaçlanır. Hıyar Köşeli Yaprak Lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başladığında ilaçlamaya başlanır ,10 gün ara ile en az 3 ilaçlama yapılır. Kavun,karpuz Antraknozu: Çevrede kavun-karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanır ve 10 gün aralıklarla hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına göre 3-6 uygulama yapılmalıdır. Domates,Patlıcan,Patates Erken Yarak Yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır. Buğdayda Sürme: Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır. Buğdayda Pas: İlk pas püstülleri görüldüğünde ilaçlamaya geçilir,10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16C veya en düşük sıcaklığın 10C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir.Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır. Patates Uyuzu: Patates dikiminden önce tohum ilaçlaması şeklinde yapılır. Yer Fıstığı Yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır.7-10 gün ara ile hasada kadar devam edebilir. Şerbetçiotu Mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır,çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile takrarlanır.Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralarla devam edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:Bakırlı ilaçlar hariç diğer tarım ilaçlarıyla karıştırılarak kullanılabilir.Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket